Energy Lecture: Nature & Renewables › Campus Groningen

Energy Lecture: Nature & Renewables

Energy Lecture: Nature & Renewables

Energy Lecture: Nature & Renewables

do, 21 november 2019
15:00 uur tot 16:30 uur
Room 0029, Energy Academy Europe (Nijenborgh 6)

Met de komst van windparken op de Noordzee is er een enorme kans voor natuurverbetering. Het project: The Rich North Sea, stimuleert de bouw van windparken om hand in hand te gaan met natuurbehoud. En probeert een wetenschappelijke blauwdruk te ontwikkelen voor natuurverbetering binnen windparken wereldwijd.

Kom naar de Energy Lecture: NAture & Renewables op 21 november en:

  • Maak kennis met de ins en outs van natuurbehoud in windparken
  • Ontvang meer informatie over het nationale project: The Rich North Sea
  • Ontdek voorbeelden van langetermijneffecten op de lokale natuurlijke omgeving door hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energietechnologieën zijn de oplossing voor de vermindering van broeikasgassen die door de energiesector worden gegenereerd. Bij de ontwikkeling van projecten voor hernieuwbare energie moet echter altijd rekening worden gehouden met de langetermijneffecten op de lokale natuurlijke omgeving. Door de huidige en potentiële milieuproblemen in verband met hernieuwbare energiebronnen te begrijpen, kunnen we stappen ondernemen om deze effecten te voorkomen of te minimaliseren, of zelfs hernieuwbare energiebronnen gebruiken om natuurlijke processen te benutten. De kansen liggen vooral onder water. Omdat het in windparken niet is toegestaan ​​om over de bodem te vissen, heeft de onderwater natuur de mogelijkheid zich ongestoord te ontwikkelen.

 

Aanmelden

Aanmelden voor het gratis event kan via de Energy Academy.

Spreker: Erwin Coolen

Coolen heeft gewerkt voor verschillende organisaties binnen de windsector. Coolen was vice-president bij Vestas, waar hij tot 2005 verantwoordelijk was voor offshore wind in Centraal-Europa. Daarna werd hij actief op de Nederlandse windmarkt. Coolen is de oprichter van OutSmart, onafhankelijk manager van offshore windparken. Hij heeft onlangs het ECHT-innovatiebureau opgericht. Hij is ook betrokken bij onderwijs en onderzoek naar windenergie, onder meer voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Over de Energy Academy

Dit evenement is een openbaar evenement georganiseerd door Energy Academy en wordt gedefinieerd als een Energy Learning Activity voor studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De Energy Learning-activiteiten maken deel uit van het Energy Academy-programma. Als studenten 10 Energy Learning-activiteiten volgen en 30 ECTS volgen in de energiecursus aan de Hanze UAS of de Rijksuniversiteit Groningen, komen ze in aanmerking voor het behalen van het Energy Academy-certificaat.