Zernike Campus › Campus Groningen

Zernike Campus

Meer dan 4000 onderzoekers en medewerkers en een paar honderd ondernemers werken hier aan innovatieve oplossingen die de toekomst nodig heeft. Dagelijks ontwikkelen ruim 35000 studenten zich hier tot professionals bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Voor de circa 150 bedrijven vormen de hightech faciliteiten en de samenwerkingsmogelijkheden een uitstekende voedingsbodem voor hun producten en diensten.

Toegang tot proeftuinen

Een van de bekendste en oudste campussen in Nederland is de Zernike Campus. Deze Campuslocatie is eind jaren ‘60 van de vorige eeuw ontstaan aan de noordelijke rand van de stad Groningen. De eerste gebouwen op de campus waren voor onderzoek en onderwijs in natuurwetenschappen en techniek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vervolgens vestigde er kennisintensieve bedrijven en spin offs van de universiteit. Nog meer leven ging het toen ook de Hanzehogeschool Groningen (HG) zich op het terrein vestigde. Zo ontstond een ecosysteem voor intensieve publiek private samenwerking met kennisinstellingen, tal van bedrijven en voorzieningen als het Innolab Chemie Groningen, het Zernike NanoLab Groningen, het Energy Transition Centre EnTrance, de Energy Academy Europe, incubator Cube050 en de Zernike Advanced Processing faciliteit. Hiermee krijgt de locatie Zernike Campus inmiddels een steeds duidelijker profiel met focus op energie, chemie, life sciences en big data.