Actuele bouwwerkzaamheden en stremmingen › Campus Groningen

Actuele bouwwerkzaamheden en stremmingen

Let op: stremmingen, omleidingen en extra reistijd Zernike Campus vanaf 3 juni 2019

Houd rekening met 5 minuten extra reistijd

In de zomer van 2019 vinden noodzakelijke werkzaamheden plaats van WarmteStad en Upgrade Zernikelaan. Van 3 juni tot 31 augustus brengt dit wegafsluitingen en omleidingen met zich mee bij de hoofdentree en langs het Jaagpad (Reitdiep). Bezoekers die per fiets de Campus betreden, moeten rekening houden met zo’n 5 minuten extra reistijd.

Houd rekening met omleidingen. Check de informatie hier.

 

 


 

Lopende bouwwerkzaamheden

 

 

Actuele verstoringen

Beide campuslocaties zijn non-stop in ontwikkeling. Er wordt volop vernieuwd en gebouwd aan wegen, gebouwen en de openbare ruimte. Een overzichtskaart van de bouwwerkzaamheden kun je hier downloaden.

Overlast door de bouw? Doorgeven dat er binnenkort potentieel hinder zou kunnen ontstaan? Neem dan contact op met de community manager; Annet de Vree, 06-11023965, E annet@campusgroningen.nl


(Bouw)Activiteit  Locatie Info Periode
Upgrade Zernikelaan ZC Afrit ringweg noordkant naar Zernike gestremd Lees meer 15 juli- 25 augustus
       
       
       
Upgrade Zernikelaan ZC Werkzaamheden en omleidingen Lees meer Vanaf 3 juni 2019
WarmteStad ZC Stremming Jaagpad en Blauwbrugje Lees meer 3 juni t/m 31 augustus
Feringa Building ZC Afsluiting P1 Lees meer Vanaf 3 mei 2019
Ring en spoor HAC/ZC Overzicht geplande werkzaamheden Lees meer Vanaf mei 2019
Aletta Jacobshal ZC Transporten en boorpalen Lees meer Vanaf 3 dec 2018
       
       
       
       

       

 

 

 


Afgerond Locatie Info Periode
Herstel bliksemdraad ZC Afsluiting P3, P4, Zernikelaan en Blauwborgje Lees meer Afgerond
Upgrade Zernikelaan ZC Afrit ringweg zuidkant naar Zernike gestremd Lees meer Afgerond
Upgrade Zernikelaan ZC Afrit ringweg zuidkant naar Zernike gestremd Lees meer Afgerond
Aanleg mantelbuizen ZC Werkzaamheden Zonnelaan en Zernikelaan  Afgerond
De Mudden ZC Aanbrengen trottoir Lees meer Afgerond
       
Ring West ZC/HAC Onderhoudswerkzaamheden Lees meer Afgerond