Zernike Campus krijgt make-over › Campus Groningen

Zernike Campus krijgt make-over

Zernike Campus krijgt make-over

Zernike Campus krijgt make-over

do, 19 april 2018

De inrichting van de Zernike Campus gaat de komende jaren op de schop. Vanuit het samenwerkingsverband ‘het Akkoord van Groningen’ willen de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen samen met Campus Groningen hun hoge ambities voor de innovatieve Campus verder gestalte geven.

Allure

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘Dit ontwerp is een mooie stap om de Zernike Campus de allure te geven die past bij de betekenis die dit gebied heeft voor de stad. Duizenden studenten en medewerkers vormen hier dagelijks een onderwijs- en bedrijvengemeenschap met grote economische betekenis. Deze investering vergroot de verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit. Het gebied wordt als totaal toegankelijker en aantrekkelijker en geven we een impuls aan de werkgelegenheid.’

Het ontwerp voorziet in een herinrichting van de Zernikelaan en de aansluiting van de Noordelijke Ringweg met de Zonnelaan. Verder wordt dit jaar het fietspad Penningsdijk aangelegd. Met deze projecten wordt de ruimtelijke structuur zo aangepast dat het noordelijke deel en het zuidelijke deel van Zernike Campus een samenhangend geheel vormt. Het college van B&W vraagt hiervoor krediet bij de raad, ruim 13,6 miljoen euro. Daarnaast dragen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen 8,4 miljoen euro bij.

Parkomgeving

Op de Zernikelaan komen nieuwe verkeersmaatregelen voor veiliger fietsen en een soepele doorstroom van autoverkeer. Verder komt er een gescheiden busbaan, rijbaan en fiets- en voetpaden met daartussen groenstroken.

De Zernike promenade wordt een brede parkstrook langs de vijver, de busbaan en de weg, waarin bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad een continue en aantrekkelijke verbinding van bijna 1600 meter door de campus gaan vormen. Daarnaast wordt het gebied bij de Duisenbergvijver het nieuwe groene hart van de Campus.

Nieuwsgierig naar de plannen voor de herinrichting? Bekijk ze hier op onze website.

Impressie van omgeving Duisenbergvijver
Impressie van omgeving Duisenbergvijver
Bovenaanzicht omgeving WA Sportcentrum
Bovenaanzicht omgeving WA Sportcentrum

Start werkzaamheden eerste kwartaal 2019

Start van de werkzaamheden is volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2019 en in 2022 moet de uitvoering gereed zijn. De werkzaamheden zullen uiteraard worden gepland in nauw overleg met de gebruikers van de Campus, zodat de hinder voor studenten, medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk beperkt wordt. Informatie over de bouwwerkzaamheden en mogelijk verkeershinder zijn te vinden op onze site via Campus Bereikbaar.