Warmtenet verder uitbreiden naar Paddepoel vanaf Zernike Campus › Campus Groningen

WarmteStad wil warmtenet verder uitbreiden naar Paddepoel vanaf Zernike Campus

Warmtenet verder uitbreiden naar Paddepoel vanaf Zernike Campus

WarmteStad wil warmtenet verder uitbreiden naar Paddepoel vanaf Zernike Campus

ma, 1 oktober 2018

WarmteStad wil het warmtenet Noordwest verder uitbreiden naar Paddepoel vanaf Zernike Campus. Dat is het voorstel waarover de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen binnenkort een besluit gaan nemen. Een definitieve beslissing over de nieuwe duurzame bron als vervanger van geothermie wordt in 2019 genomen.

Restwarmte gebruiken

Inmiddels ligt er voor een nieuwe duurzame bron op Zernike een conceptvoorstel klaar. Hierin is er een voorkeursscenario uitgewerkt met onder meer restwarmte van datacenters, als bron die het warmtenet kan voeden. Het net kan hiermee in 2020 Zernike, Paddepoel en Selwerd van duurzame warmte voorzien. Datacenter Bytesnet – dat zich onlangs vestigde op Zernike Campus – en WarmteStad tekenden hiervoor al een contract. Ook TCN is hiervoor nadrukkelijk in beeld.

Om een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen moeten er nog enkele randvoorwaarden worden ingevuld zoals de groene stroomgaranties en bankfinanciering. Hiermee zijn nog enkele maanden gemoeid. Daarom is een definitief investeringsbesluit voor de herindelingsverkiezingen op 21 november niet meer mogelijk.

Uitbreiding vanaf 2019

Het voorstel van WarmteStad aan de aandeelhouders is om het warmtenet vanaf 2019 uit te breiden. Bij positieve besluitvorming wordt het warmtenet na 1 januari 2019 vanaf Zernike verder uitgebreid richting Planetenlaan, Plutolaan, Zonnelaan en Pleiadenlaan tot aan de Dierenriemstraat. Warmtestad kan hiermee voldoen aan de overeen gekomen verplichtingen met de woningcorporaties en kennisinstellingen.

Tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus

De tijdelijke warmtecentrale op Zernike Campus wordt bijna opgeleverd en is vrijwel klaar om in bedrijf te worden genomen. Deze tijdelijke centrale gaat het aangelegde deel van het warmtenet binnenkort voeden en voorziet onder meer de Hanzehogeschool en het Avebe Innovatiecentrum van warmte.

Besluitvorming
Het college van B&W heeft het raadsvoorstel op 25 september besproken, de gemeenteraad neemt op 31 oktober een besluit. De Raad van Commissarissen van het waterbedrijf bespreekt het voorstel begin oktober.

Op Zernike Campus is in 2017 al een start gemaakt met de aanleg van het warmtenet. Deze gaat in de toekomst meer dan 10.000 huishoudens, bedrijven en kennisinstellingen op Zernike Campus en de woonwijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren voorzien van duurzame warmte.