Warmtenet op Zernike Campus van start › Campus Groningen

Warmtenet op Zernike Campus van start

Warmtenet op Zernike Campus van start

Warmtenet op Zernike Campus van start

ma, 5 november 2018

Het warmtenet op Zernike Campus Groningen gaat nu echt van start! De Van DoorenVeste (Hanzehogeschool) en het Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus krijgen deze maand als eerste warmte van het warmtenet NoordWest. Op een stuk grond op de Campus draaien de pompen en ketels van WarmteStad sinds vorige week warm voor de ingebruikname van het warmtenet. Het ‘aan’ zetten van het 3 kilometer netwerk is een grote mijlpaal voor het nutsbedrijf.

Tijdelijke elektriciteitscentrale

Het warmtenet, gevuld met 500.000 liter water, draait op een tijdelijke elektriciteitscentrale van WarmteStad. De centrale wekt stroom op voor pompen en ketels, de restwarmte verwart het water. Klanten benutten die warmte om hun eigen verwarmingsbuizen op temperatuur te houden. Dat gebeurt met warmtewisselaars. Mocht restwarmte niet genoeg zijn op zeer koude dagen, dan staan er voor de zekerheid twee extra hoogrendementeketels paraat. Een buffervat met 100.000 liter heet water voorkomt dat de grote ketels voortdurend aanslaan.

Leidingen

Uit de centrale steken twee pijpleidingen: de rode met heet water en een retourleiding met benut water dat tot 60 à 70 graden is afgekoeld. WarmteStad verwacht de komende jaren ook voor dat water steeds meer klanten te werven. Moderne, beter geïsoleerde gebouwen hebben minder warmte nodig dan oude. De eerste paar meter van de leiding steken uit het ketelhuis omdat er onder het gebouw niet in de archeologisch waardevolle bodem mag worden gegraven.

Volgens Dick Takkebos van WarmteStad breidt het warmtenet volgend jaar in elk geval uit naar de wijk Paddepoel en (onder het Reitdiep door) naar de hoge woontoren die bij Reitdiephaven wordt gebouwd. Voor het warmtenet zijn de afgelopen jaren al veel grote klanten geworven. Het bedrijf bedient diverse hoogbouwprojecten voorlopig nog met tijdelijke ketels bediend. Groningen probeert in samenwerking met buurtorganisatie Paddepoel Energiek ook particuliere woningen op het warmtenet aan te sluiten.

Warmtenetten onmisbaar

Warmtenetten zijn volgens wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) onmisbaar voor een betaalbare verduurzaming van de stad. Hij is blij dat WarmteStad -eigendom van gemeente en waterbedrijf- eindelijk het eerste warmtenet in gebruik neemt. Ook al is de tijdelijke centrale nog gasgestookt.

WarmteNet is nog op zoek naar een duurzame bron. Groningen daar oorspronkelijk geothermie voor in gedachten en was daar al een eind mee op weg. Vanwege de aardbevingen door gaswinning bleek dat vooralsnog een brug te ver. Waarschijnlijk komen er verschillende duurzame bronnen voor in de plaats.

Bron artikel: Dagblad van het Noorden
Foto: Dagblad van het Noorden