RIG subsidie van 15 miljoen voor Zernike Campus Groningen en Eemsdelta › Campus Groningen

RIG2018, vierde tranche, van start op 7 februari 2018

RIG subsidie van 15 miljoen voor Zernike Campus Groningen en Eemsdelta

RIG2018, vierde tranche, van start op 7 februari 2018

di, 16 januari 2018

Vanaf 7 februari 2018 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven op Zernike Campus Groningen en in de Eemsdelta weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De vierde tranche van de regeling (RIG2018) gaat dan van start. Daarmee komt de laatste 15 miljoen euro vrij van de in totaal beschikbare 40 miljoen. Tot nu toe scoort de RIG top: 14 toekenningen van in totaal 15 miljoen subsidie leverden ruim 76 miljoen investering op, en zorgden voor 201 directe banen en circa 120 indirecte banen.

Doelstellingen en initiatiefnemers

De doelstellingen van de RIG zijn vergroting van de werkgelegenheid, versterking van de economische structuur en innovatie & vergroening van de industrie. Er is grote belangstelling voor RIG. Zo moest in augustus de derde tranche (RIG2017) gesloten worden, in verband met overschrijding van het subsidieplafond door de grote toestroom van projecten.

Ten opzichte van de RIG2017 zijn in RIG 2018 wijzigingen doorgevoerd, die ervoor moeten zorgen dat de subsidie zo effectief mogelijk wordt ingezet en dat de toekenning sneller gaat. Gedeputeerde Patrick Brouns: “Omdat het de laatste tranche is, verwachten wij dat op 7 februari meerdere projecten worden ingediend. Eerder werd in dat geval geloot, maar nu wordt de volgorde op basis van projectkwaliteit bepaald. Dit betekent dat kwalitatieve projecten met een goede businesscase meer kans maken.” Op 18 januari organiseert de provincie een informatiebijeenkomst over de RIG2018 voor belangstellende partijen. Meer info vindt u hier.

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) is een initiatief van de provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie Groningen uit. Voor de RIG is in 2014 in totaal 40 miljoen euro voor 4 jaar beschikbaar gesteld, bedoeld als investeringssteun aan bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op Zernike Campus Groningen. Ook start-ups en innovatieve bedrijven in de sectoren chemie, recycling en energie kunnen aanspraak maken op RIG.

Informatiebijeenkomst op 18 januari

Op 18 januari 2018 wordt een open informatiesessie georganiseerd voor geïnteresseerde bedrijven en subsidieadviseurs. In de sessie zal de provincie specifiek ingaan op wijzigingen van RIG2018 ten opzichte van de RIG2017 en de indieningsprocedure. In verband met beschikbare zaalruimte hoort de provincie graag of u voornemens bent te komen. Stuur daarvoor een mail naar RIG2017@provinciegroningen.nl.

Meer informatie over de RIG subsidie en de procedures vindt u bij het SNN.