Ruim 26 miljoen euro subsidie uit OP EFRO › Campus Groningen

Ruim 26 miljoen euro vanuit OP EFRO beschikbaar voor nieuwe subsidieaanvragen per 1 februari 2018

Ruim 26 miljoen euro subsidie uit OP EFRO

Ruim 26 miljoen euro vanuit OP EFRO beschikbaar voor nieuwe subsidieaanvragen per 1 februari 2018

ma, 5 februari 2018

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stelt per 1 februari 2018 weer ruim 26 miljoen euro aan subsidies beschikbaar voor projecten gericht op valorisatie, onderzoek, proeftuinen, netwerkontwikkeling en human capital. Deze nieuwe budgetten zijn beschikbaar vanuit het OP EFRO Noord-Nederland (Operationeel Programma Europees Fonds Regionale Ontwikkeling). Subsidieaanvragen kunnen tot 30 november 2018 ingediend worden. Nieuwe kansen dus voor ondernemers en samenwerkingsverbanden op Campus Groningen met innovatieve ideeën!

Aanvraagloket geopend vanaf 5 februari 2018

Het digitale subsidieaanvraagloket is vanaf maandag 5 februari 2018 geopend. Voordat je een subsidieaanvraag indient, nodigt SNN je van harte uit om met hen en/of de provincie Drenthe, Groningen of Fryslân in gesprek te gaan. Zodat je samen kunt kijken naar hoe jouw project past binnen de doelstellingen van de verschillende calls en bijbehorende beoordelingscriteria. De ervaring leert dat dit de kans van slagen ten goede komt. Proeftuin Newborn is een van de voorbeelden van een in 2017 geslaagde aanvraag van deze EFRO-subsidie.

Proeftuin Newborn

Newborn is de naam van een nieuw onderzoek dat in 2018 startte op de Healthy Ageing Campus Groningen. Het is een samenwerking van Lifelines, UMCG, Philips en de coöperatie van MKB Life Science en Medtech bedrijven in het Noorden die zich verenigd hebben in de Life Cooperative. Het project maakt het mogelijk dat jonge gezinnen apparaten 'real time' kunnen testen, wat kan helpen mensen gezond ouder te laten worden.

Bij dit onderzoek worden Lifelines-NEXT deelnemers gevraagd apparaten bij zichzelf of in hun leefomgeving te testen. Het gaat om apparaten die inzicht kunnen geven in de gezondheid of kunnen bijdragen aan betere gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan slimme tandenborstels, weegschalen, babymonitoren, sensoren in plasluiers om zere billen te voorkomen of fijnstofmeters waarmee de gezondheid van de leefomgeving kan worden bepaald. Newborn geeft op deze manier deelnemers inzicht in hun eigen gezondheid, hun kind(eren) en hun directe leefomgeving.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de subsidie-instrumenten of over het aanvragen van de subsidie? Kijk op deze pagina van het SNN voor een overzicht van de subsidie-instrumenten. Je vindt hier ook informatie over de verplichte formats die bij de aanvraag bijgevoegd moeten worden.