RUG presenteert Innovatieagenda Smart Mobility › Campus Groningen

RUG presenteert Innovatieagenda Smart Mobility

RUG presenteert Innovatieagenda Smart Mobility

RUG presenteert Innovatieagenda Smart Mobility

vr, 28 juni 2019

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteert de innovatieagenda 'Smart Mobility' waarin de gezamenlijke onderzoeksplannen van zo'n 40 onderzoekers uit 9 faculteiten staan. Het doel is om de komende jaren samen met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheidsinstellingen bijdragen te leveren aan het realiseren van de transitie naar een meer duurzame en efficiënte mobiliteit van goederen en personen in zowel stedelijk gebied als in de ommelanden.

Nieuwe mobiliteitssystemen

De RUG zet in op grootschalige samenwerking tussen disciplines. Het ontwikkelen van nieuwe mobiliteitssystemen vereist niet alleen het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar ook het inpassen van deze technologieën in bestaande organisaties en omgevingen of het ontwikkelen van de omgeving om haar passend te maken voor nieuwe technologieën. Dit alles niet alleen binnen bestaande, maar ook toekomstige wettelijke kaders en rekening houdende met ethische normen, maar ook beperkingen en kansen op het gebied van menselijk gedrag.

Stel, je wilt bijvoorbeeld voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen weren uit de binnenstad. Dat vereist een technologische transitie naar verschillende typen duurzame voertuigen, een verandering van de omgeving die aangepast is aan dit type voertuigen, andere organisatiemodellen waarin misschien personenvervoer en goederentransport gecombineerd worden, en nieuwe wet- en regelgeving of aanpassing van bestaande kaders en andere denk- en gedragskaders rekening houdend met verschillende belanghebbenden. Kortom, een myriade aan kennis en innovatie die eigenlijk tegelijk zouden moeten worden ontwikkeld.

Daarom hebben de betrokken hun onderzoekers hun krachten gebundeld en een viertal thema's ontwikkeld waarbinnen de komende periode onderzoek zal worden opgepakt:  

  • Open en volledig verbonden mobiliteits- en logistieke netwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan
  • Aansturing van slimme mobiliteitsnetwerken
  • Organisatie- en verdienmodellen
  • Slimme oplossingen

Met het presenteren van deze innovatieagenda formuleren de onderzoekers ook een nadrukkelijke uitnodiging aan externe partners om samen te werken in het ontwikkelen van nieuwe concepten om gezamenlijk de volgende stap naar duurzame mobiliteit van goederen en personen te zetten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Industry Relations via industryrelations@rug.nl

Bron artikel: rug.nl
Copyright afbeelding: RUG