RUG ontwikkelt Lokale Lasten Calculator › Campus Groningen

Belasting gemeente, provincie en waterschap voor het eerst samen in beeld gebracht door RUG/COELO

RUG ontwikkelt Lokale Lasten Calculator

Belasting gemeente, provincie en waterschap voor het eerst samen in beeld gebracht door RUG/COELO

wo, 22 augustus 2018

Voor het eerst kan iedere Nederlander zonder moeite zien hoeveel hij of zij moet betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Onlangs presenteerde het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen de uitgebreide Lokale Lasten Calculator. Hiermee zijn de lokale lasten die in verschillende plaatsen worden geheven heel gemakkelijk online te vergelijken. Ook is te zien hoeveel de gemeenten ontvangen van het Rijk.

Het kan voor een burger lastig zijn om te bepalen hoeveel men betaalt aan lokale belasting. Elke lokale heffing wordt op een andere manier bepaald. Het kan afhangen van de woningwaarde, het aantal personen, wel of geen auto (en gewicht), hoeveelheid afval, etc. Dat maakt het lastig om zelf een goed overzicht te krijgen. De Lokale Lasten Calculator is te vinden op www.coelo.nl. Na het invullen van een gemeentenaam, het aantal personen dat in huis woont en nog wat gegevens, komen de lasten overzichtelijk in beeld. Men kan ook een vergelijkingsgemeente kiezen. Heel handig gebruik van smart data!

Lasten en voorzieningen

Eén van de belangrijkste aspecten bij het beoordelen van hoe een overheid functioneert, is hoeveel belasting die overheid heft. Hierbij is het natuurlijk van belang om rekening te houden met het voorzieningenniveau, en met lokale omstandigheden die voorzieningen duurder kunnen maken. 
Bij lokale lasten denkt men vaak aan de gemeentelijke heffingen als de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Maar ook provincies en waterschappen hebben geld van ons nodig om hun werk te kunnen doen. Soms zelfs meer dan een gemeente.

Provincies en waterschappen

De enige inkomsten die provincies direct uit belastingen ontvangen, zijn de provinciale opcenten. Dit is een percentage bovenop de motorrijtuigenbelasting. Hoe zwaarder de auto, hoe meer je betaalt. Mensen zonder auto of met een elektrische auto zijn het voordeligst uit, zij betalen niets.
Waterschappen heffen ook diverse belastingen. De gemiddelde burger krijgt alleen te maken met de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Wat je betaalt hangt af van je huishouden en – bij woningbezitters - de WOZ-waarde van het huis.

Rijksuitkeringen

Naast inkomsten uit belastingen, ontvangen gemeenten ook geld van het Rijk, uit zogeheten rijksuitkeringen. Deze zijn gemiddeld drie keer groter dan de inkomsten voor gemeenten uit belastingen. De vernieuwde Lokale Lasten Calculator laat de inkomsten per inwoner uit de rijksuitkeringen van het vorige jaar ook zien. Hierdoor is nu voor het eerst makkelijk te zien hoe deze rijksuitkeringen zich verhouden tot de belastingen die een burger betaalt.

Bron artikel: rug.nl