RUG en UMCG akkoord over ontwikkelplannen Noordentree Healthy Ageing Campus › Campus Groningen

RUG en UMCG akkoord over ontwikkelplannen Noordentree Healthy Ageing Campus

RUG en UMCG akkoord over ontwikkelplannen Noordentree Healthy Ageing Campus

RUG en UMCG akkoord over ontwikkelplannen Noordentree Healthy Ageing Campus

wo, 27 juni 2018

Het gaat een levendig, duurzaam en gastvrij stadsplein worden voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning: de noordentree van de Healthy Ageing Campus. Namens RUG en UMCG hebben Sibrand Poppema en Jos Aartsen op dinsdag 26 juni 2018 een hoofdlijnenakkoord ondertekend over de ontwikkeling van het gebied rondom de Antonius Deusinglaan op de Healthy Ageing Campus, dat deel uitmaakt van Campus Groningen. In het akkoord hebben beide partijen de ontwikkelplannen, de toekomstige ondergrondse infrastructuur en de benodigde grondruil vastgelegd. Campus Groningen is blij met deze bouwplannen, die de ontwikkeling van de Campus zeer ten goede komen en haar rol als snelst groeiende Campus van Nederland alleen maar onderstrepen.

Dynamisch stadsplein

Rondom (0) een dynamisch stadsplein gaat de RUG bouwen aan (1) een groot onderwijscentrum voor met name Farmacie en Medische Wetenschappen, (2) een locatie voor het University College Groningen en (3) het cultureel studentencentrum Usva. Daarnaast is er voldoende ruimte voor (4 & 5) toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG.

Sibrand Poppema (l) en Jos Aartsen (r) met het ondertekende akkoord. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander (RUG)
Sibrand Poppema (l) en Jos Aartsen (r) met het ondertekende akkoord. Foto: Jeroen de Lezenne Coulander (RUG)

University College

Het University College Groningen (UCG), dat momenteel is gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Hoendiepskade, zal verhuizen naar het pand aan Bloemsingel 1 op de Healthy Ageing Campus. De voorgevel is een beschermd stadsgezicht en wordt behouden. Het gebouw zal worden gerenoveerd en krijgt nieuwbouwuitbreiding aan de achterzijde. Voor de huidige gebruikers van Bloemsingel 1, de ICT-afdeling van het UMCG en LifeLines, worden alternatieve locaties gezocht.

Op de kop van de Vrydemalaan zal de SSH studentenhuisvesting realiseren, waar ook UCG-studenten zullen wonen. Zo kunnen deze studenten niet alleen leren en ontspannen op de campus, maar ook wonen.

USVA

Het huidige gebouw ‘ADL2’ wordt gestript en krijgt een nieuwe invulling met aan het UMCG gerelateerde bedrijvigheid (Health Data Center) en met cultureel studentencentrum Usva. Aangrenzend krijgen zij een nieuw studententheater. Al jarenlang koestert Usva de wens voor een flexibeler gebouw met betere geluidsisolatie en een grotere theaterzaal (ca. 200 personen). Studenten en bezoekers kunnen straks terecht in verschillende theaterzalen, studio’s en cursusruimten. De combinatie met aantrekkelijke horeca en een buitenruimte met terras zorgt zowel overdag als ’s avonds voor levendigheid op de gehele campus. Bestaande culturele organisaties in de nabijheid van de campus bieden bovendien mogelijkheden tot meer samenwerking.

In het akkoord heeft het UMCG locaties gereserveerd om op een later moment te ontwikkelen. Blok 4 wordt in de tussentijd gebruikt voor bouwlogistiek en op blok 5 is ruimte voor tijdelijke thematische invulling.

Planning

Nu het hoofdlijnenakkoord is vastgesteld, kan worden gestart met de verdere uitwerking van de plannen. Het gehele gebied - dat behoort tot Campus Groningen - zal fasegewijs worden ontwikkeld. Terwijl in de periode 2018 en 2019 met architecten aan de slag wordt gegaan voor de diverse ontwerptrajecten, zullen in de tussentijd de eerste voorbereidende infrastructurele en sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast wordt gestart met de aanleg van het hoogwaardige OV-knooppunt voor goede bereikbaarheid van de campus. Als de infrastructuur en sloopwerkzaamheden zijn afgerond zullen in de periode 2020-2022 naar verwachting de eerste deelprojecten worden gerealiseerd.

Bron artikel en afbeeldingen: RUG

Stadsplein op Noordentree Healthy Ageing Campus
Stadsplein op Noordentree Healthy Ageing Campus

Openbare ruimte

Naast de nieuwbouw krijgt het terrein van zo’n 27.000 m2 een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte met een open verbinding naar de binnenstad. Centraal in het ontwikkelplan staat de realisatie van een dynamisch en autovrij stadsplein met daaromheen de gebouwen. Op de begane grond (de plint) van deze gebouwen is ruimte voor horeca en retail. Dit is allemaal vastgelegd in een Ruimtelijk Masterplan. Een hoogwaardig OV-knooppunt wordt tussen nu en eind 2020 gefaseerd aangelegd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid. Daarnaast zijn ondergrondse of inpandige fietsparkeerplaatsen in de plannen opgenomen.

Onderwijscentrum

In de geplande nieuwe en moderne onderwijsruimtes op de campus zullen met name studenten farmacie en geneeskunde hun colleges volgen. Dit onderwijsgebouw van zo’n 9.000 m2 verrijst naast het ERIBA-gebouw, in de buurt van het nieuwe Protonentherapiecentrum van het UMCG.

Impressie van USVA
Impressie van USVA