RIG-subsidie opgehoogd met 12 miljoen voor Zernike Campus en Eemsdelta › Campus Groningen

RIG-subsidie opgehoogd met 12 miljoen voor Zernike Campus en Eemsdelta vanaf 1 februari 2019

RIG-subsidie opgehoogd met 12 miljoen voor Zernike Campus en Eemsdelta

RIG-subsidie opgehoogd met 12 miljoen voor Zernike Campus en Eemsdelta vanaf 1 februari 2019

do, 20 december 2018

Fantastisch nieuws voor de bedrijvigheid op Campus Groningen: vanaf 1 februari 2019 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op Zernike Campus weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). De succesvolle regeling gaat door met geld uit het Nationaal Programma Groningen. Het budget van de RIG wordt opgehoogd met 12 miljoen euro. In vier jaar tijd heeft de RIG 300 directe en ongeveer 450 indirecte banen opgeleverd. Bedrijven investeerden dankzij de regeling in totaal € 138 miljoen.

De doelen van de RIG zijn meer werkgelegenheid, versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven en innovatie en vergroening van de industrie. Er is grote belangstelling voor de subsidie. In totaal zijn 57 aanvragen gedaan. Met name ondernemingen in het midden en klein bedrijf profiteren van de subsidie. Van de 18 subsidies die tot nu toe zijn toegekend, zijn er 16 voor mkb-ondernemingen. Kort geleden werd de RIG2018 gesloten vanwege het grote aantal aanvragen. Op 15 januari organiseert de provincie voor belangstellende partijen een bijeenkomst over de RIG2019.

Gedeputeerde Patrick Brouns van Economische Zaken vindt het belangrijk om de RIG voort te zetten. “In de afgelopen jaren werkten veel mensen in de gassector. Nu willen we banen scheppen in de groene industrie. Dit zorgt voor perspectief op behoud en groei van werkgelegenheid."

RIG-succes op Zernike Campus: Syncom

Syncom, een speler van wereldformaat in de farmaceutische en biotech industrie is, is een voorbeeld van een geslaagde RIG-toekenning op Zernike Campus. In 2015 kreeg Syncom RIG-geld om groeiplannen van jaarlijks 15% waar te maken.

“En dat is gelukt”, zegt CEO Ton Vries, “RIG maakte onze formule voor groei helemaal kloppend. Zo hebben we een mooie basis kunnen leggen voor de fusie met Mercachem eind zomer 2017.” De nieuwe Mercachem Syncom Group werkt inmiddels met ruim 300 werknemers in opdracht aan nieuwe chemische stoffen voor onderzoek naar geneesmiddelen en materialen.

RIG scoort top

Op de website www.rigscoorttop.nl is te zien wat de concrete resultaten van de regeling zijn. Andere voorbeelden van bedrijven die goed scoren zijn Avantium, dat een pilot bioraffinaderij heeft gevestigd op het chemiepark Delfzijl, en Purified Metal Company, dat vervuild schroot gaat verwerken tot hernieuwbare grondstoffen.

Ton Vries, CEO Syncom
Ton Vries, CEO Syncom

Over de RIG

Voor de uitvoering is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.