Pionieren met Energie op Campus Groningen › Campus Groningen

Pionieren met Energie op Campus Groningen

Pionieren met Energie op Campus Groningen

Pionieren met Energie op Campus Groningen

wo, 10 oktober 2018

Op Campus Groningen barst het van de initiatieven, onderzoeken, pilots en ‘living labs’ op het gebied van energie en de energietransitie – een dynamische hotspot van samenwerkingen en co-producties tussen bedrijven en kennisinstellingen. Een inmiddels steeds fijnmaziger netwerk is op de Campus bezig met de vraag, hoe we in de toekomst onszelf van duurzame energie kunnen voorzien. Dit ‘energie-netwerk’ is nu vervat in een bidbook 'Pionieren met Energie'. Het bidbook is niet alleen interessant voor wie nu met energie bezig is op en rond de Campus, maar ook voor partijen die geïnteresseerd zijn om aan te haken bij dat netwerk.

Tijdens de laatste vergadering van de Stuurgroep Campus op donderdag 5 oktober overhandigde Edward van der Meer, managing director van Campus Groningen, het eerste exemplaar vers van de pers aan Gertjan Lankhorst, directeur van de New Energy Coalition. Het bidbook werd uitgereikt in het bijzijn van Jan de Jeu (College van Bestuur RUG), Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool), Paul van der Wijk (College van Bestuur Hanzehogeschool), wethouder Joost van Keulen (gemeente Groningen), wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) en Henk Snapper (Raad van Bestuur UMCG).

Meer weten?

U kunt het bidbook 'Pionieren met energie' downloaden op onze website (zie link onderin). Wilt u meer weten over het bidbook of het thema energie op Campus Groningen? Neem dan contact op met de New Energy Coalition of met Campus Groningen.

Foto v.l.n.r.: Edward van der Meer, Gertjan Lankhorst, Henk Pijlman (zittend, Hanzehogeschool) en Joost van Keulen (zittend, gemeente Groningen). Fotograaf: Lisanne Brakenhoff