Parkeeronderzoek op Zernike Campus naar huidige parkeersituatie › Campus Groningen

Parkeeronderzoek op Zernike Campus naar bezetting p-terreinen en herkomst parkeerders

Parkeeronderzoek op Zernike Campus naar huidige parkeersituatie

Parkeeronderzoek op Zernike Campus naar bezetting p-terreinen en herkomst parkeerders

vr, 16 februari 2018

Campus Groningen is in samenwerking met bedrijvenvereniging WEST, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool bezig om inzicht te verkrijgen in de parkeerbezetting en herkomst van parkeerders op de Zernike Campus Groningen. Samen met het verkeersadviesbureau Roelofs wordt een onderzoek uitgevoerd naar de huidige parkeersituatie.

In dit kader vond er gister 15 februari een telling plaats tussen 07.00 en 15.00 uur, met daarnaast een kleine enquête. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de bezetting van de parkeerplaatsen en het type parkeerders. De volgende telling vindt plaats op dinsdag 20 februari. 

De waarnemers meten de parkeercapaciteit op de parkeerterreinen P0 t/m P6, Kadijk, De Mudden, De Deimten en de P+R Reitdiep, het aantal voertuigen dat om 07.00 al aanwezig is en tellen elk uur het aantal geparkeerde voertuigen. In de enquête wordt onder meer gevraagd of mensen hun bestemming op de Campus hebben of dat men parkeert op de Campus en vervolgens met ander vervoer de stad in gaat.