Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zernikelaan › Campus Groningen

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zernikelaan

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zernikelaan

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zernikelaan

do, 21 juni 2018

De handtekeningen zijn gezet! Woensdag 20 juni 2018 ondertekenden wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen), Jan de Jeu (vice-voorzitter College van Bestuur RUG) en Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen) een samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de Zernikelaan op Zernike Campus Groningen. De herinrichting van deze centrale as betekent een prachtige impuls voor Campus Groningen.

Allure

Dit ontwerp is een mooie stap om de campus de allure te geven die past bij de betekenis die dit gebied heeft voor de stad. Duizenden studenten en medewerkers vormen hier dagelijks een onderwijs- en bedrijvengemeenschap met grote economische betekenis. Deze investering vergroot de verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit. Het gebied wordt als totaal toegankelijker en aantrekkelijker en een impuls aan de werkgelegenheid.

Het ontwerp voorziet in een herinrichting van de Zernikelaan en de aansluiting van de Noordelijke Ringweg met de Zonnelaan. Verder wordt dit jaar het fietspad Penningsdijk aangelegd. Met deze projecten wordt de ruimtelijke structuur zo aangepast dat het bedrijventerrein in het noorden en het onderwijsdeel in het zuiden van Zernike een samenhangend geheel vormt. Het college van B&W vraagt hiervoor krediet bij de raad, ruim 13,6 miljoen euro. Daarnaast dragen de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen 8,4 miljoen euro bij.

Op de Zernikelaan komen nieuwe verkeersmaatregelen voor veiliger fietsen en een soepele doorstroom van autoverkeer. Verder komt er een gescheiden busbaan, rijbaan en fiets- en voetpaden met daartussen groenstroken.

De Zernike promenade wordt een brede parkstrook langs de vijver, de busbaan en de weg, waarin bestaande en nieuwe bomen in combinatie met een fiets- en voetpad een continue en aantrekkelijke verbinding van bijna 1600 meter door de campus gaan vormen. Daarnaast wordt het gebied bij de Duisenbergvijver het nieuwe groene hart van de campus. Voor meer info en impressies, kijk hier op onze website.

Start werkzaamheden 2019

Start van de werkzaamheden is volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2019 en in 2022 moet de uitvoering gereed zijn. De werkzaamheden zullen uiteraard worden gepland in nauw overleg met de gebruikers van de campus, zodat de hinder voor studenten, medewerkers en bezoekers zoveel mogelijk beperkt wordt.

(foto: Henk Tammens) v.l.n.r.:
Wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen), Jan de Jeu (vice-voorzitter College van Bestuur RUG) en Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst