Noord-Nederland met New Energy Coalition koploper energietransitie › Campus Groningen

Noord-Nederland met New Energy Coalition koploper energietransitie

Noord-Nederland met New Energy Coalition koploper energietransitie

Noord-Nederland met New Energy Coalition koploper energietransitie

do, 18 januari 2018

Op woensdag 17 januari 2018 presenteerde New Energy Coalition zich voor het eerst officieel aan het publiek. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Energy Academy-gebouw op de Zernike Campus Groningen met de onthulling van het nieuwe logo. New Energy Coalition is hét kennis- en expertisecentrum voor energietransitie  en komt voort uit de samenvoeging van drie organisaties die hun sporen op dit terrein al vele jaren hebben verdiend – de stichtingen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute.

Het verschil maken

Door een brede coalitievorming met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, de energiesector, overheden en de industrie heeft New Energy Coalition alle kennis en ervaring in huis. Met de jarenlange ontwikkeling van de Energy Valley regio als ‘energietransitie-regio’ is een stevig fundament gelegd waarop verder kan worden gebouwd. ‘New Energy Coalition is het antwoord op de oproep van het kabinet om Noord-Nederland koploper te maken in de energietransitie,’ aldus directeur Gertjan Lankhorst. ‘Deze organisatie is opgericht om partijen die het verschil kunnen maken, te verenigen en het voortouw te nemen in de energietransitie. Wij gaan aan de slag met concrete thema’s die wij als noodzakelijk zien om de transitie te realiseren.’

De projecten van New Energy Coalition richten zich op fundamenteel en toegepast onderzoek, het bevorderen van onderwijs op alle niveaus, de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en producten en op een nieuwe manier van innoveren.

Lankhorst: ‘De energietransitie is een systeemtransformatie van een hele keten. Veel partijen zullen goed samen moeten werken en dat is precies waarop New Energy Coalition zich richt. Wij brengen partijen samen die echt het verschil kunnen maken en nemen zo het voortouw.’

Over de New Energy Coalition

New Energy Coalition is opgericht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het verbinden van kennis en netwerken is hiervoor een noodzakelijke randvoorwaarde.

Om de bijdrage aan de energietransitie te leveren zal New Energy Coalition werken aan vier doorbraken die noodzakelijk zijn om nieuwe wegen in te slaan. De doorbraken hebben betrekking op onderzoek, onderwijs, innovatie en business development.

New Energy Coalition komt voort uit de fusie van Stichting Energy Valley, Stichting Energy Academy Europe en Energy Delta Institute. Samen vormen zij een brede coalitie met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, met de energiesector, overheden en de industrie. De organisatie verwelkomt partners die de missie onderschrijven en versterken.

Gertjan Lankhorst, directeur
Gertjan Lankhorst, directeur

Contactgegevens New Energy Coalition

Bezoekadres
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen
Nederland

Postadres
Postbus 70017
9704 AA Groningen
Nederland

Telefoon
+31 (0) 88 1166800

Mail
info@newenergycoalition.org
www.newenergycoalition.org