Nieuw onderzoek naar gezond ouder worden: proeftuin Newborn › Campus Groningen

Nieuw onderzoek naar gezond ouder worden: proeftuin Newborn

Nieuw onderzoek naar gezond ouder worden: proeftuin Newborn

Nieuw onderzoek naar gezond ouder worden: proeftuin Newborn

di, 13 juni 2017

In 2018 gaat er – onder naam Newborn - een nieuw onderzoek van start bij de Healthy Ageing Campus. Het betreft een samenwerking van Lifelines, UMCG, Philips en de coöperatie van MKB Life Science en Medtech bedrijven in het Noorden die zich verenigd hebben in de Life Cooperative. Het onderzoek is alleen bedoeld voor Lifelines Next deelnemers. Het project maakt het mogelijk dat jonge gezinnen potentiële toekomstige apparaten 'real time' kunnen testen, wat kan helpen mensen gezond ouder te laten worden (healthy ageing).

Bij dit onderzoek worden Lifelines-NEXT deelnemers gevraagd apparaten bij zichzelf of in hun leefomgeving te testen. Het gaat om apparaten die inzicht kunnen geven in de gezondheid of kunnen bijdragen aan betere gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan slimme tandenborstels, weegschalen en health watches, babymonitoren, sensoren in plasluiers om zere billen te voorkomen of fijnstofmeters waarmee de gezondheid van de leefomgeving kan worden bepaald.

Inzicht in eigen gezondheid en gezondheid van kinderen

Newborn geeft deelnemers inzicht in hun eigen gezondheid, hun kind(eren) en hun directe leefomgeving. Zo geeft een sensor in luiers bijvoorbeeld aan wanneer een luier verschoond zou moeten worden, waarmee rode billetjes voorkomen worden. Een tandenborstel kan bijvoorbeeld inzicht geven in poetsgedrag en andere informatie over mondgezondheid geven. Daarnaast kunnen wetenschappers met deze data nog beter onderzoek doen naar de gezondheid van moeder en kind(eren) en de factoren die dit bepalen. Dergelijke resultaten kunnen van groot belang zijn voor het vóórkomen van ziektes. Ook kunnen de apparaten op basis van dit onderzoek worden verbeterd, zodat de gegevens die eruit voortkomen nog betrouwbaarder en bruikbaarder zijn. Dit draagt uiteindelijk ook bij aan een betere gezondheid. Bovendien leveren de mogelijkheden van dit project een bijdrage aan meer werkgelegenheid in het Noorden.

Voor Next-deelnemers

Deze proeftuin Newborn is alleen beschikbaar voor Lifelines-Next deelnemers die zelf bepalen of ze hieraan willen deelnemen. Zij moeten hier apart toestemming voor geven. Alleen als de deelnemer toestemming geeft, worden de apparaten bij deze deelnemers verspreid.

Privacy gewaarborgd

De proeftuin Newborn bevat een beveiligde ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van data die de privacy en anonimiteit garandeert. Data voor de betrokken bedrijven zijn dus nooit te herleiden naar deelnemers.