Nieuw innovatiecentrum hive.mobility op Zernike Campus › Campus Groningen

Nieuw innovatiecentrum hive.mobility op Zernike Campus

Nieuw innovatiecentrum hive.mobility op Zernike Campus

Nieuw innovatiecentrum hive.mobility op Zernike Campus

ma, 8 juli 2019

Campus Groningen is een nieuw innovatiecentrum rijker: hive.mobility. Hier werken een groot aantal organisaties (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) samen in de zoektocht naar en de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Op vrijdag 5 juli is het nieuwe innovatiecentrum feestelijk geopend op Zernike Campus.

Slimme mobiliteit

Met slimme mobiliteit wordt gewerkt aan een veilige, prettige en (economisch) goed bereikbare omgeving. Resultaat bereiken met slimme mobiliteit kan alleen door samenwerken en bundeling van krachten, vanaf nu in hive.mobilityNaast het officiële programmaonderdeel met een ondertekening en het onthullen van de naam en logo was er op 5 juli ook veel te zien en te beleven.

Voor elk van de vijf benoemde speerpunten in de gezamenlijke innovatieagenda van hive.mobility werden innovaties gedemonstreerd. Bijvoorbeeld: de waterstofbus, cargobikes, drones, een autonome shuttle, trein en zelfs  boot, een elektrische driewieler, het solar racing team, de Hubs, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek, samenwerking in logistieke netwerken en speedpedelecs.

Innovatieagenda

De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd:

  1. slimme (stads)logistiek; 
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS); 
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur; 
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Samenwerking

Hive.mobility is een kenniscentrum waarin organisaties samenwerken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. En biedt studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. En te participeren in (inter)nationale innovatieprogramma's. Daarbij staat het op een duurzame wijze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio centraal.

Campus goede omgeving voor start-ups

"De Campus is ook een mooie omgeving voor start-ups. En wij hopen natuurlijk dat het innovatiecentrum ook nieuwe bedrijven oplevert", zegt Fleur Gräper (D66), gedeputeerde van de provincie Groningen. Die behoort met de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en Noorderpoort tot de initiatiefnemers. Gräper: ,,We stelden vorig jaar vast dat dat we op het gebied van mobiliteit nogal wat pilots hebben. We hebben ons afgevraagd: Kunnen we die niet bij elkaar brengen en er voor zorgen dat er na de pilots ook tot realisatie van projecten komen? Niet alleen innovaties uitproberen, maar ook bestendigen. En daar omheen ondernemerschap organiseren."

Proeftuin SMiLES

In het nieuwe hive.mobility krijgt onder andere een nieuwe proeftuin voor transport en mobiliteit een plek. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt namelijk samen met de Hanzehogeschool, Noorderpoort en 18 regionale partners een grote subsidie van NWO en TKI Dinalog voor starten van deze proeftuin. Het krijgt de naam SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) en focust zich op open logistieke en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan. De proeftuin is een van de acht landelijk toegewezen projecten voor transport en mobiliteit. Het exacte subsidiebedrag wordt later door NWO bekend gemaakt.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over hive.mobility? Neem dan contact op met de organisatie via mic@provinciegroningen.nl.

Meer informatie

Founders en strategische partners

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de de vijf founders provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort. Inmiddels hebben negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe) zich aangesloten. Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

Bronnen artikel: noorderpoort.nl, rug.nl (SMiLES), provinciegroningen.nl, en dvhn.nl (alinea met citaat Fleur Gräper).
Copyright afbeelding: Noorderpoort