Lekker lunchen op Zernike Campus? › Campus Groningen

Lekker lunchen op Zernike Campus?

Lekker lunchen op Zernike Campus?

Lekker lunchen op Zernike Campus?

do, 11 mei 2017

Kun je eigenlijk wel goed lunchen op Zernike Campus, als medewerker bij een van de circa 100 bedrijven op de Campus? En waarom en waarheen lopen mensen rond het lunchuur op de Campus? Gezondheid, een broodje halen, of een combinatie misschien? Dat was het onderwerp van onderzoek, dat studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen deden in het eerste kwartaal van 2017. Dit onderzoek deden ze in het kader van een GIS-vak (geografische informatie systemen), waarbij met gebruik van kaarten patronen van bepaald gedrag in ruimtelijke zin inzichtelijk worden gemaakt. De studenten moeten ook proberen oorzaken voor deze patronen aan te dragen. In twee groepen onderzochten de studenten onder leiding van docent dr. Gerd Weitkamp de 'lunchbewegingen' op Zernike Campus.

Focus lunchbewegingen

In het onderzoek in de openbare ruimte van de Zernike Campus zelf was de focus 'lunch' en 'gezondheid'. Door middel van enquête ter plekke bij bepaalde lunchplekken, het bezoeken van bedrijven en met een enquête via e-mail onderzochten ze de lunchbewegingen. Waar lopen mensen in hun lunchpauze heen, en om welke reden? En als bonusvraag beantwoordden de deelnemers de belangrijke vraag: wat kan er verbeterd worden aan de lunchgelegenheden en de 'lunchommetjes' op Zernike Campus?

 

 

 

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek komt (niet geheel onverwacht) naar voren, dat niet alle medewerkers van bedrijven gaan op pad voor hun lunch. Diverse bedrijven hebben eigen kantine, zoals Transcom, Syncom en Mediaproducts B.V. Medewerkers kopen daar wat of eten hun van huis meegebrachte lunch daar op. Ook een belangrijke reden waarom niet iedereen in zijn of haar pauze de deur uit stapt: medewerkers hebben 30 minuten pauze, dus niet veel tijd om eten te halen en recreatief te lopen. 

Daarnaast blijken voor de medewerkers de AH-to-go en Brasserie Zernike favoriete plekken om hun lunch te kopen, als zij hiervoor op pad gaan. Soms kan dit verklaard worden doordat deze locaties dichtbij hun werkplek zijn gelegen. Maar vaak genoeg is een kantine van een kennisinstelling (Hanzehogeschool en RUG) dichterbij, en vaak goedkoper. Medewerkers van bedrijven gaven aan hier dan toch niet heen te gaan, omdat de drempel hoog is om 'zomaar' een kennisinstelling en hun kantine in te stappen.

Gezonder graag!

Een laatste opvallende observatie van de studenten is van belang voor alle partners op de Zernike Campus: het grote aanbod aan ongezonde waren, zowel bij private lunchplekken als de kantines van de kennisinstellingen. De geënquêteerden gaven zelf ook aan, graag een groter aanbod aan gezonde lunchopties te willen. Een punt van aandacht in het kader van healthy ageing!

Verbeterpunten en aanbevelingen

Uit het onderzoek van de twee groepen zijn de volgende verbeterpunten en aanbevelingen te destilleren voor het verbeteren van de lunchmogelijkheden en de 'lunchommetjes' op Zernike Campus:

  • een extra restauratieve voorziening op het noordelijk deel van de Campus
  • lagere prijzen
  • meer groen op het noordelijk deel en dit groen beter onderhouden
  • betere stoepen
  • bankjes om te zitten onderweg
  • betere bewegwijzering richting Brasserie Zernike

De onderzoeken van groep 1 en groep 2 kunt u hier downloaden.

 

Ps. Nieuwsgierig waar je allemaal kan lunchen op de Zernike Campus? Klik hier om alle eetgelegenheden te bekijken