Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden › Campus Groningen

Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden

Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden

Lagere zorgkosten in wijken met meer sportverenigingsleden

ma, 6 januari 2020

Het is belangrijk voor 'healthy ageing': bewegen. Dit blijkt ook weer uit onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het UMCG en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, dat aantoont dat dat wijken met een hoger percentage sportverenigingsleden lagere zorgkosten hebben. Voor ‘arme’ wijken (met de lage sociaal-economische status (SES)) geldt bovendien dat een wijk met een bevolking die meer beweegt in het algemeen ook lagere zorgkosten heeft dan een vergelijkbare wijk waar minder wordt bewogen. Voor de ‘rijkere’ wijken is dit verband minder duidelijk.

Belang van lichaamsbeweging

Voor het onderzoek zijn alle populatiegegevens van alle wijken in Nederland gecombineerd met sociaaleconomische verschillen in zorgkosten en daarin is de rol van vier leefstijlindicatoren (roken, alcoholgebruik, sport en bewegen) onderzocht - waaronder lichaamsbeweging en lidmaatschap van sportverenigingen. De resultaten toonden aan dat de gemiddelde zorgkosten aanzienlijk lager zijn in wijken met meer leden van sportverenigingen (ongeacht hun SES). Tevens laten de resultaten zien dat lichaamsbeweging juist in lage SES wijken kan leiden tot veel lagere zorgkosten. Hieruit is te concluderen dat wanneer er beleid wordt ontwikkeld gericht op het stimuleren van (lidmaatschap van) sportclubs de zorgkosten in alle sociaaleconomische groepen kan verlagen en kan het verhogen van lichamelijke activiteit specifiek effectief zijn in lage SES wijken.

Stijgende kosten gezondheidszorg

De afgelopen decennia zijn de kosten voor gezondheidszorg aanzienlijk gestegen waardoor de betaalbaarheid van de zorg een grote uitdaging is. In Nederland maakt de gezondheidszorg ± 13% van het bruto binnenlands product uit en zullen de uitgaven per hoofd van de bevolking tussen 2015 en 2040 bijna verdubbelen, volgens schattingen van het RIVM.

De uitgaven voor gezondheidszorg zijn niet alleen een gegeven, maar houden sterk verband met sociaaleconomische kenmerken. Uit eerder onderzoek , gepubliceerd in het American Journal of Public Health in het voorjaar, is gebleken dat er duidelijk een relatie is tussen de SES van een wijk en de gemiddelde zorgkosten per persoon. Arme wijken hebben aanzienlijk hogere zorgkosten, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd en geslacht tussen wijken. De huidige vervolgstudie (“How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in health care costs? Evidence from full population data in the Netherlands”) is de eerste die de rol van leefstijlfactoren op deze sociaaleconomische gradiënt in de kosten van de gezondheidszorg onderzocht.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jochen Mierau, wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health – j.o.mierau@rug.nl

Op de website van Preventive Medicine is publicatie te lezen: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743519304128

Bron artikel: rug.nl
Foto: copyright Campus Groningen