Krachten bundelen op Campus Groningen › Campus Groningen

Krachten bundelen op Campus Groningen

Krachten bundelen op Campus Groningen

Krachten bundelen op Campus Groningen

za, 11 maart 2017

 

Het nieuwe Campus Groningen heeft nog maar net het levenslicht gezien en is nu al een van de grootste kenniscampussen van Nederland, met 180 bedrijven, 19.500 banen en een dikke 45.000 studenten. En de ambitie is er om nog veel verder te groeien. ,,De lat moet hoog liggen."

 

Door Bouke Nielsen, Dagblad van het Noorden, 11 maart 2017

Zernike Campus, het gebied in het noorden van de stad en in de woorden van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) een ‘hotspot voor onderzoek, onderwijs en ondernemerschap’,en Healthy Ageing Campus, waarin RuG en UMCG samenwerken op het gebied van gezondheidszorg, zijn sinds kort samengevoegd tot Campus Groningen. Die samenwerking gaat Groningen meer impact geven, is de verwachting. ,,We hebben onszelf in de presentatie naar de rest van de wereld altijd tekort gedaan’’, vindt Edward van der Meer, directeur van Triade. Die organisatie is gelieerd aan het UMCG en houdt zich bezig met vastgoed, investeringen en consultancy. Triade is de sturende kracht achter de campus.

Er zijn veel partijen die samenwerken in Campus Groningen: Gemeente, Hanzehogeschool, RuG, UMCG, het lokale bedrijfsleven en Provincie. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken en ontdekten dat ze samen een partij vormen die ertoe doet in Nederland. Van der Meer: ,,We zijn een gesprekspartner, in Den Haag, bij investeerders. We zijn overal in beeld.’’ Lisanne Brakenhoff-Smits, verantwoordelijk voor de branding binnen Triade en ook van de campus, voegt eraan toe: ,,We hebben ons vanuit Groningen altijd in afzonderlijke delen gepresenteerd, waardoor we kleiner leken dan we waren.’’

Campus Groningen gaat samenwerken met de bedrijven, die er hun onderzoek concentreren. Een mooi voorbeeld daarvan is de bouw van een onderzoekscentrum van aardappelcoöperatie Avebe.

Campus Groningen heeft grote ambities: per jaar vijf bedrijven en 55 banen erbij. Dat is haalbaar, vinden Van der Meer en Brakenhoff. ,, De lat moet hoog liggen’’, zegt Van der Meer. De afgelopen jaren was er een groei van twee bedrijven per jaar. Maar het gaat niet eens om dit soort cijfer matige ambities: Campus Groningen moet ondernemend opereren op een rijke bodem van kennis. Dan is er kans op groei, want met meer bedrijven in een grotere diversiteit zal er meer kennis van de RUG, de Hanzehogeschool en het UMCG worden gevraagd, waardoor het netwerk weer sterker wordt.

 

‘We zijn een gesprekspartner in Den Haag en bij investeerders’

Ondernemerschap, faciliteiten, kennis, innovatie en samenwerking zijn daarom de centrale thema’s. Van der Meer benadrukt dat Campus Groningen al volop actief is. En somt op wat er alleen al afgelopen jaar gebeurd is: Innolab (biedt een laboratoriumplek voor start-ups in de chemie en zit vol) werkt voor partijen als Mobacc en Ofichem, BuildING (broedplaats voor de toekomstige bouw) is er net als Energy Academy klaar voor, terwijl Avebe’s Innovatiecentrum (150 man) in de ontwerpfase zit.

Kortom, het bruist aan de noordkant van de campus. Vooral de komst van Avebe pleziert Van der Meer: ,,Een topbedrijf. Dit soort ondernemingen wordt hier volop gefaciliteerd, want de onderneming bepaalt. Die is in the lead. We hebben ons sterk gefocust op dit soort marktpartijen. Een goeie zet.’’

Het wordt door Van der Meer het campus-ecosysteem genoemd: een intensieve publiek-private samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven en voorzieningen. Er wordt naast genoemde projecten ook samengewerkt bij innovatieprojecten rond slimme materialen, rond big data (met IBM en Astron), LifeLines en ICT van healthcare. Maar ook werkt de campus samen met chemiebedrijven in Delfzijl.

 

‘We willen bedrijven juist niet uit de regio wegtrekken’

De Campus Groningen moet in feite de logische plek worden voor bedrijven die met een onderzoeksvraag zitten die niet binnen hun eigen bereik kan worden beantwoord. Zo praat Nuon met de RuG over de opslag van energie via ammoniak en wordt met Enexis naar de toepassing van virtual reality in training en onderwijs gekeken. ,,Partijen als DSM, Philips, Nedmag, Kisuma Chemicals en Enexis vragen zich af of we niet iets voor elkaar kunnen betekenen’’, zegt Van der Meer. ,,Dat soort gesprekken verloopt gestructureerd.Nu wel.’’

Er wordt, zo zeggen Van der Meer en Brakenhoff, scherp gekeken naar waar Campus Groningen goed in is. Denk bijvoorbeeld aan zonnecellen, maar ook aan medicijnen en aan de Nobelprijs-waardige nanotechnologie van Ben Feringa. En natuurlijk big data. Van der Meer: ,,Daar in zijn we wereldklasse.’’ Om het te benadrukken noemt hij nog eens een reeks aan bedrijven, zoals Frank (het eerdere Experty) en Crowdynews. Brakenhoff:,,Al die elementen, zoals healthy ageing, komen terug in de speerpunten van Groningen.’’

Het jaar 2017 is nog maar net begonnen, maar Van der Meer rekent erop dat er dit jaar voor 20.000 tot 25.000 vierkante meters aan bedrijvigheid bij komt. Van der Meer: ,,Maar het gaat niet alleen om wat hier op de campus gebeurt, het moet ook in de regio een vervolg hebben. We willen partijen niet uit de regio wegtrekken, maar ze juist helpen met onderzoek en innovatie.’’ En het vizier is niet alleen gericht op grote concerns. Van der Meer wijst er op dat Noord-Nederland veel mkb-bedrijven kent. ,,Die hebben geen miljoenen om uit te geven aan innovatie’’, weet Van der Meer. Maar ook voor die bedrijven liggen er mogelijkheden op de campus.

Campus Groningen wil het opnemen voor Noord-Nederland. Brakenhoff: ,,Dat past bij onze mentaliteit.’’ Van der Meer: ,,Maar we overschreeuwen ons niet. Dat past dan weer niet bij ons.’’