Koninklijke onderscheiding voor prof. Cisca Wijmenga › Campus Groningen

Koninklijke onderscheiding voor prof. Cisca Wijmenga

Koninklijke onderscheiding voor prof. Cisca Wijmenga

Koninklijke onderscheiding voor prof. Cisca Wijmenga

ma, 24 september 2018

Prof. dr. Cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica in het UMCG, kreeg op 20 september 2018 uit handen van locoburgemeester Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen een koninklijke onderscheiding. Wijmenga is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Uitstekend ambassadeur

Alom wordt zij beschouwd als een uitstekend ambassadeur voor hoogstaand onderzoek in het algemeen, en de positie van Groningen en Nederland daarbij in het bijzonder. Dat zij een uitstekende reputatie geniet blijkt ook uit haar lidmaatschap van de KNAW sinds 2012 en de vele wetenschappelijke prijzen die zij de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. Zoals ook de toekenning van de Spinozapremie in 2015. Ook internationaal kent professor Wijmenga veel erkenning. De toekenning van een Advanced Grant door de European Research Council is daarvan een aansprekend voorbeeld. 

Netwerk

Cisca Wijmenga heeft zich altijd sterk ingezet voor het leggen en onderhouden van contacten met collega’s, patiënten en het grote publiek. Zij ontplooide met haar team veel initiatieven om de genetica, de epidemiologie en het life science onderzoek te populariseren.  

Leerstoel
Om de bijzondere toegevoegde waarde van prof. Wijmenga voor de Rijksuniversiteit Groningen te onderstrepen, is zij onlangs benoemd op een zogenaamde 'vernoemde' leerstoel. Een eer die is voorbehouden aan de meest toonaangevende hoogleraren van de universiteit. De naam van de leerstoel, de Lodewijk Sandkuijl leerstoel, verwijst naar één van de grondleggers van statistische genetica.

Bron: gemeente Groningen, RUG en UMCG