Informatiebijeenkomst bereikbaarheid voor ondernemers 15 maart › Campus Groningen

Informatiebijeenkomst over bereikbaarheid voor Groninger ondernemers op 15 maart

Informatiebijeenkomst bereikbaarheid voor ondernemers 15 maart

Informatiebijeenkomst over bereikbaarheid voor Groninger ondernemers op 15 maart

do, 22 februari 2018

Groningen krijgt dit jaar te maken met grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartsweekend en het najaar wordt extra hinder verwacht. Groningen Bereikbaar nodigt ondernemers in Groningen daarom uit voor een informatiebijeenkomst op 15 maart over de werkzaamheden en de verwachte verkeershinder.

Bereikbaarheid grote opgave

Al een aantal jaren werken de gemeente, Groningen Bereikbaar en de bedrijvenverenigingen met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad tijdens de werkzaamheden. Nu één van de grootste projecten in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt, is de gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit. Tijdens een informatiebijeenkomst informeren de gemeente en Groningen Bereikbaar het bedrijfsleven en alle andere betrokken partijen over de planning en de impact van de werkzaamheden in 2018 en gaan ze in op de gezamenlijke opgave. Ook van belang dus voor de ondernemers op de Zernike Campus en de Healthy Ageing Campus!

Houd jij je binnen jouw organisatie bezig met het thema bereikbaarheid (voor bijvoorbeeld klanten, bezoekers, medewerkers of logistieke processen) dan nodigt Groningen Bereikbaar je van harte uit voor de informatiebijeenkomst op donderdagochtend 15 maart.

Programma

  • 07.45 uur:         Inloop
  • 08.00 uur:         Welkomstwoord
  • 08.05 uur:         Start plenaire programma: De werkzaamheden in 2018, de impact en de maatregelen
  • 09.30 uur:         Informatiemarkt met informatie over alle projecten in en rond Groningen en wat we samen kunnen doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken
  • 10.00 uur:         Themasessies: Hoe zorgen we dat bezoekers blijven komen, Logistiek, Hoe helpen we medewerkers slim te reizen en te werken, Onderwijs
  • 11.00 uur:         Einde programma

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oosterpoort (Trompsingel 27, 9724DA Groningen). De Oosterpoort is goed op de fiets te bereiken. Vanaf het hoofdstation is De Oosterpoort lopend bereikbaar of met buslijnen 5, 9, 73, 178 of 301. Parkeren is mogelijk in de naastgelegen Q-Park parkeergarage.

Aanmelden

Met deze bijeenkomst willen Groningen Bereikbaar en de gemeente het bedrijfsleven zo goed en zo breed mogelijk informeren. Naast jezelf, zijn er wellicht andere personen in jouw organisatie voor wie deze bijeenkomst van belang is (denk aan communicatie, HRM, facility management, etc.). De organisatie nodigt je van harte uit deze uitnodiging aan hen door te sturen. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@groningenbereikbaar.nl. Wil je hierbij ook aangeven of en welke themasessie je wilt bijwonen?