Hanzehogeschool ontvangt subsidies voor projecten Healthy Ageing › Campus Groningen

Hanzehogeschool ontvangt drie subsidies voor projecten Healthy Ageing

Hanzehogeschool ontvangt subsidies voor projecten Healthy Ageing

Hanzehogeschool ontvangt drie subsidies voor projecten Healthy Ageing

vr, 20 april 2018

De Hanzehogeschool Groningen heeft deze week drie subsidies ontvangen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor projecten op het gebied van Healthy Ageing. Het project 'Move ahead' van Lector Rehabilitatie dr. Lies Korevaar en dr. Jacomijn Hofstra, senior onderzoeker en hoofddocent Toegepaste Psychologie kreeg een Comenius Leadership Fellow beurs voor €250,000,- toegekend. Daarnaast is er een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor een project van het Instituut voor Life Science & Technology en een Comenius Senior Fellows beurs met een bedrag van €100.000,- aan een project van de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen verstrekt.

Move ahead

Het Move Ahead project gaat met een specifieke gedragsgerichte interventie de uitval tegen onder studenten met psychische problemen. De aanvraag, getiteld 'Move ahead! / The development, piloting and evaluation of an intervention for educational professionals to support students with cognitive problems to remain in higher education' krijgt de kwalificatie 'zeer goed' van de programmacommissie Comenius Leadership Fellows van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (www.nro.nl). De Comenius Leadership Fellows is gericht op innovatie en bedoeld voor studenten van één of meerdere faculteiten. De subsidie is dan ook door de Hanzehogeschool als instelling aangevraagd. 

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben cognitieve problemen - vaak als gevolg van psychiatrische problemen - die hen belemmeren in het succesvol functioneren op school. De studenten lopen daardoor het risico op voortijdig schoolverlaten met alle gevolgen van dien. Een cognitieve herstelinterventie die zich richt op schoolparticipatie kan daarom de educatieve en sociale inclusie vergroten. Toch is dit type cognitieve interventie niet beschikbaar in het hoger onderwijs in Nederland.
Het doel van dit project is om een op maat gemaakte, innovatieve CR-interventie voor onderwijsprofessionals van de Hanzehogeschool (UAS) te ontwikkelen, te testen en te evalueren om studenten met cognitieve problemen te ondersteunen om hun studiesucces te verbeteren.

Bron: NRO en Hanzehogeschool