Nieuwe stappen op weg naar Groningen rookvrij › Campus Groningen

Nieuwe stappen op weg naar Groningen rookvrij

Nieuwe stappen op weg naar Groningen rookvrij

Nieuwe stappen op weg naar Groningen rookvrij

vr, 20 juli 2018

Groningen zet nieuwe stappen om rookvrij te worden. Het college van B&W van de stad Groningen wil de mogelijkheid hebben om gebieden aan te wijzen die rookvrij moeten zijn. Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die stemt er na de zomer van 2018 over.

Verzoek indienen

Het gaat dan om plaatsen als scholen, ziekenhuizen en sportverenigingen, aldus de gemeente. Gaat de gemeente akkoord, dan komt het tegemoet aan de wens van instellingen en organisaties in de stad die zich inspannen voor een rookvrije generatie. Organisaties kunnen een verzoek voor een rookvrije zone indienen bij de gemeente. De aanvrager wordt gevraagd om zelf actief mee te werken aan het bekendmaken en het handhaven van het verbod.

"De schade van roken voor de gezondheid is buitengewoon groot. We willen daarom voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken", stelt wethouder Mattias Gijsbertsen. "De gemeente steunt organisaties die proberen om negatief voorbeeldgedrag tegen te gaan, vooral rond kinderen. Ook steunt de gemeente hun doel om hinder door rook voor bijvoorbeeld longpatiënten te vermijden. Organisaties en instellingen hebben ons nu gevraagd om hen daarbij te helpen door het instellen van rookvrije zones, omdat de toegang naar hun gebouwen vaak publieke ruimte is."

UMCG rookvrij

Ongeveer dertig organisaties in de stad zijn voornemens om hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken, waaronder het UMCG op de Healthy Ageing Campus. Het ziekenhuis heeft de ambitie om al in 2019 rookvrij te worden.

Bron: gemeente Groningen en nu.nl