Energietransitie op zoek naar nieuwe initiatieven › Campus Groningen

Energietransitie op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven

Energietransitie op zoek naar nieuwe initiatieven

Energietransitie op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven

wo, 20 september 2017

Energy Venture Lab, een ondernemersprogramma door o.a. Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, is tot 22 september a.s. open voor aanmeldingen van innovatieve ondernemers (of ondernemende innovators). Duurzame ideeën of plannen die voldoen aan de selectiecriteria maken kans op gratis deelname aan het bedrijfsversnellerprogramma ter waarde van €25.000. Deelnemers krijgen een jaar lang een ervaren coach en een dag in de week in Groningen een training op maat om het ingebrachte plan tot een succes te brengen. Aanmelden kan via www.energyventurelab.com .

Energietransitie: van idee naar succes

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd: de energietransitie naar duurzame energie. Een belangrijke bijdrage aan zo’n overgang komt uit innovaties, nieuwe diensten en producten. En die komen niet alleen voort uit grote research & development-afdelingen van multinationals en universiteiten. Integendeel, belangrijke veranderingen komen vaak voort uit de markt en ontwikkelen zich daar.

Maurits Alberda, projectmanager van Energy Venture Lab: ‘Nieuwe energiediensten, een technische vernieuwing die het productieproces van een fabriek verbetert en CO2 bespaart, of een Willie Wortel die in in z’n schuur iets bedenkt… Het begint vaak klein en lokaal, en in beginsel niet gericht op een ‘verdienmodel’ maar ontstaat uit een behoefte. Pas later blijkt het een internationale toepassing te kunnen worden. Als zo’n nieuw idee onder de radar blijft omdat de stap naar de markt te groot is of men het benodigde kapitaal niet kan aantrekken, dan zou dat vreselijk jammer zijn.’

Precies de reden om het coaching- en trainingsprogramma aan te bieden. ‘De deelnemers  leren ook veel van elkaar. Een student, promovendus of beginnend ondernemer kan veel opsteken van een doorgewinterde ondernemer en sectorspecialisten, en omgekeerd. Ze inspireren elkaar en verruimen hun blik.’

Inspiratie en kennismaken

Op donderdag 21 september staat er nog een speciale avond op het programma. Energy Venture Lab host een publiek event over het thema innovatief ondernemerschap. Laat je inspireren door de gastsprekers Miland en Patrick van der Meulen, ondernemers van ENIE.nl. Deze duurzame ondernemers zijn geïnspireerd door en met behulp van Al Gore en hebben hun duurzame idee omgezet in een bedrijf. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en de docenten van Energy Venture Lab te ontmoeten. De bijeenkomst is in het Academiegebouw in het centrum van Groningen (Broerstraat 5) en begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.

Campus Groningen: op weg naar een duurzame samenleving

Het is een van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst: de overgang naar een duurzame samenleving met duurzame energie. Samen met kennisinstellingen, onderzoekers, overheid en bedrijven zet Campus Groningen zich in voor de transitie naar duurzame energie. Het ondernemersprogramma van Energy Venture Lab is hier een mooi voorbeeld van. Wat doe jij om het gebruik van duurzame energie te stimuleren? Bekijk de film en laat je inspireren.

Together we shape the energy transition

Together we shape the energy transition

We denken ook aan de kleine dingen; lampen uit doen als je weg gaat, water besparen. Oftewel, bewust bezig zijn met een duurzame samenleving!