Eerste patiënt behandeld met protonentherapie › Campus Groningen

UMCG behandelt eerste kankerpatiënten met protonentherapie op Healthy Ageing Campus

Eerste patiënt behandeld met protonentherapie

UMCG behandelt eerste kankerpatiënten met protonentherapie op Healthy Ageing Campus

di, 23 januari 2018

Afgelopen maandag is het UMCG als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met protonentherapie bij kankerpatiënten. Met deze nieuwe techniek kunnen tumoren op een heel nauwkeurige wijze worden bestraald, waardoor omliggende gezonde weefsels worden ontzien en de kans op bijwerkingen afneemt. Volgens het ziekenhuis zijn de eerste behandelingen uitstekend verlopen.

Op de Healthy Ageing Campus is in de afgelopen drie jaar gebouwd aan een indrukwekkend centrum met metersdikke betonnen wanden, vloeren en dak, een deeltjesversneller van 220 ton en de modernste bestralingsapparatuur. Inmiddels zijn er tientallen laboranten en klinisch fysici aangesteld en opgeleid, landelijke indicatieprotocollen ontwikkeld en is er uitgebreid geoefend in een virtueel protonencentrum om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de zorgvuldige behandeling van patiënten. 

Het UMCG protonentherapiecentrum is het eerste centrum dat deze therapie in Nederland aanbiedt. Dat betekent dat patiënten niet meer naar het buitenland hoeven om met protonen bestraald te worden, maar nu dichtbij huis de behandeling kunnen ondergaan.
 

Uniek kijkje in het nieuwe protonencentrum

Uniek kijkje in het nieuwe protonencentrum

Behandeling van kinderen

De therapie biedt vooral meerwaarde voor kinderen met kanker en patiënten met schedelbasistumoren en oogtumoren, maar ook andere patiënten met kanker kunnen er baat bij hebben, zoals patiënten met tumoren in het hoofdhalsgebied. Een arts bepaalt op basis van landelijke indicatieprotocollen of een protonenbehandeling voor een patiënt meerwaarde biedt boven de huidige bestralingsbehandeling met fotonen. Naar verwachting komt ongeveer vijf tot tien procent van de circa 60.000 patiënten die per jaar in Nederland bestraald worden, in aanmerking voor de nieuwe therapie.

Voor de verwijzing van patiënten werkt het UMCG nauw samen met andere radiotherapie-instellingen in de regio. Als enig centrum in Nederland gaat het kinderen behandelen met protonentherapie. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het aantal patiënten dat het UMCG gaat behandelen met protonentherapie zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. Het protonentherapiecentrum is onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden.
 

Onderzoek naar protonen


Protonentherapie is een voorbeeld van de ontwikkeling van innovatieve diagnostiek en behandelingen in het UMCG en een van de pijlers van wetenschappelijk onderzoek. In het UMCG werd vorig jaar de eerste hoogleraar met de leerstoel protonentherapie in Nederland, Stefan Both, aangesteld.

 

Samen met MAASTRO Clinic, HollandPTC, andere universitair medische centra, het NKI/Antonie van Leeuwenhoek en het Prinses Máxima Centrum gaat het UMCG een infrastructuur ontwikkelen voor onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van protonentherapie. De centra gaan een gezamenlijke database opzetten waarin de klinische uitkomsten worden opgenomen van alle patiënten die in Nederland met protonentherapie worden behandeld.

 

Bron: GIC.nl