Een succesvol concept: Entrepreneurs on Campus Dinner › Campus Groningen

Versterken van de samenwerking en Noord-Nederland in de etalage

Een succesvol concept: Entrepreneurs on Campus Dinner

Versterken van de samenwerking en Noord-Nederland in de etalage

wo, 15 november 2017

Hoe samenwerken aan innovatie? Kunnen we ondernemers uit hun comfortzone halen? Hoe om te gaan met energietransport en opslag in de wereld? En wie kan daaraan welke bijdrage leveren? Een greep uit de vragen die aan bod kwamen tijdens het ‘Entrepreneurs on Campus Dinner’ op 13 november jl., een samenwerking tussen de gemeente Groningen, VNO-NCW MKB Noord, Bedrijvenvereniging WEST en Campus Groningen.

Het bijzonder effectieve concept – waarbij de tafel het podium is voor goede recepten én discussies op regionale uitdagingen- is met 80 aanwezigen succesvol gelanceerd. Het decor van het diner was de Energie Academie, een innovatief en award winning gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De deelnemersgroep was rijkgeschakeerd; ondernemers uit Noord Nederland, onderzoekers, studenten en beleidsbepalers waren aanwezig. 

De thema’s “innovatie” en “talent” stonden centraal in de discussies waaruit vele concrete acties voortvloeiden en waar de deelnemers zich met naam en rugnummer aan hebben verbonden. Het resultaat: bevlogenheid, inspiratie, trots én het begin van nieuwe projecten.

Ketens bouwen en pionieren
Gaan we concurreren in elkaars sectoren of kunnen we ook samenwerken aan innovaties? Tijdens de avond zijn verschillende vormen van ketenbenadering besproken; zoals de LIFE Cooperative, waarin MKB bedrijven zich hebben verenigd op het gebied van Life Sciences, en de Innovatiewerkplaats, waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs samenkomen. “Deze bundeling van elkaars krachten is essentieel voor de arbeidsmarkt en ons vestigingsklimaat”, aldus een van de aanwezigen.

Human Capital, de sleutel tot ons succes
Noord Nederland staat bekend als bron van hoogwaardige kennis en kunde. Het creëren van toegang tot dit talent – Human Capital – is de sleutel tot ons succes. Centraal hierin staat het aantrekken en behouden van dit talent in de regio, iets wat niet alleen in Noord-Nederland een uitdaging is. De discussie gaf voeding voor verdere aanpak om studenten te behouden en ze een reden geven om terug te komen. Van het aanbieden van diverse traineeships, het in huis halen van studieverenigingen tot het actief etaleren van Noord Nederland op de arbeidsmarkt.

Een nauwe samenwerking tussen de kennisinstellingen, actieve bedrijven(clusters), studieverenigingen en studentenvereniging zijn nodig om alle uitgesproken concrete acties en ambities daadwerkelijk te realiseren. Genoeg “Food for thought”. Genoeg input en inspiratie voor actie. Op naar #campusdinner18.