Deeltjesversneller wordt ondergebracht bij UMCG › Campus Groningen

Deeltjesversneller wordt ondergebracht bij UMCG

Deeltjesversneller wordt ondergebracht bij UMCG

Deeltjesversneller wordt ondergebracht bij UMCG

ma, 30 september 2019

De Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG zijn van plan om de onderzoeksgroep Medische fysica van KVI-CART aan te sluiten bij de afdeling Radiotherapie van het UMCG. Tevens is het de bedoeling om de AGOR-deeltjesversneller (die op Zernike Campus staat) samen met de groep technici die de faciliteit onderhoudt en bedrijft, onder te brengen binnen Sector F van het UMCG.

Protonentherapiecentrum

UMCG en RUG hebben de afgelopen jaren samen met het Protonentherapiecentrum een groot onderzoeksprogramma opgezet dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van radiotherapie met protonen en andere ionen. Daarbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de deeltjesversneller op de Zernike Campus.

Het UMCG en RUG hebben veel subsidiegeld van KWF Kankerbestrijding ontvangen om het onderzoek in stralingsbiologie bij deze deeltjesversneller verder uit te bouwen. De RUG en het ziekenhuis zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is om te komen tot een sterkere integratie van activiteiten. De Universiteitsraad en Ondernemingsraad wordt nog om advies gevraagd.

Bron artikel: rug.nl
Foto: de deeltjesversneller. Copyright RUG, fotograaf Peter Tahl