Kraak de challenges van de Campus voor Startup in Residence! › Campus Groningen

Kraak de challenges van de Campus voor Startup in Residence!

Kraak de challenges van de Campus voor Startup in Residence!

Kraak de challenges van de Campus voor Startup in Residence!

vr, 18 mei 2018

Heb jij als startup een goed idee om de Campus te verduurzamen? Zorg jij ervoor dat een bezoeker goed zijn weg kan vinden en kan parkeren op de Campus? Hoe en waar zou je goed op de Campus kunnen sporten in de openbare ruimte? Dit zijn de drie challenges die Campus Groningen heeft ingebracht in het project 'Startup in Residence'. Startup in Residence is een initiatief vanuit Founded in Groningen. Het programma heeft als doel om in Groningen startups en ambitieuze jonge ondernemers de kans geven om maatschappelijke uitdagingen op een innovatieve en creatieve manier op te lossen. Daarvoor zijn er 16 challenges gedefinieerd, waar je je voor kunt inschrijven tot 2 juli. Naast Campus Groningen komen deze 16 challenges van de gemeente Groningen en Groningen Seaports. 

Start september

De geselecteerde startups gaan in september aan de slag en vijf maanden lang werken ze samen met bijvoorbeeld de gemeente, krijgen ze een intensief trainingsprogramma en worden ze begeleid door professionele mentoren. Na die vijf maanden heeft de gemeente de kans om de oplossing in te kopen en de startup op deze wijze een snelle start te bezorgen.

Check hieronder de drie challenges van Campus Groningen!

Challenge Duurzame Campus

Achtergrond  
Campus Groningen is non-stop in ontwikkeling. Studenten, ondernemers en onderzoekers bevinden zich allemaal op de innovatiemotor van Noord-Nederland met twee aaneengrenzende locaties; de Healthy Ageing Campus (rondom het UMCG) en de Zernike Campus.

De Campus Groningen zich op drie speerpunten; Healthy Ageing, Sustainable Society en Energy. Omdat de Campus niet alleen in onderzoek maar oók in de praktijk het verschil wil maken is het Campus terrein een constante broedplaats van nieuwe (bouw)projecten. Met sustainability hoog in het vaandel en tegelijkertijd het streven naar een duurzame, prachtige uitstraling van de locaties wil de Campus verduurzamen. De ingredienten zijn al in huis, denk aan: Energy Academy, Green Metrics (RUG), Green Quest (Hanzehogeschool Groningen), EnTranCe proeftuin etc.

Met de huidige trend naar een circulaire, biobased economie en daarbij behorende talloze mogelijkheden is de  Campus op zoek naar duurzame manieren om het Campus terrein te verduurzamen, waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de uitstraling, én het mogelijkerwijs aan kan sluiten bij de huidige gevestigde ondernemers, onderzoekers en studenten. 

Challenge 
Kom met een innovatief idee om de Campus Groningen op een zichtbare manier te verduurzamen, met aandacht voor de omgevingsfactoren zoals de aanwezige partijen op de Campus en de uitstraling.

Criteria

 • In samenwerking met de stakeholders (bewoners, bezoekers, bedrijven, kennisinstellingen)
 • Overeenkomend met de huidige uitstraling en visie van de Campus en plannen
 • Een duurzame / circulaire zichtbare oplossing

Linkje overzichtskaarten locaties en bouwkaart Zernike Campus: https://campus.groningen.nl/contact/downloads

Challenge Duurzame Campus
Challenge bewegen en sporten in openbare ruimte

Achtergrond  
Op beide locaties op campus Groningen komen dagelijks  veel mensen om te werken en of te studeren. Deels wordt er ook gesport, dit vindt plaats op de specifieke bestemde sportvelden hiervoor. Momenteel is sporten in de openbare ruimte populair. Het is makkelijk, leuk, gezond en laagdrempelig. Voor de levendigheid is het ook een toegevoegde waarde en daarnaast zijn er mooie plekken op de campus die (nog) niet bestemd zijn en hier goed voor ingevuld kunnen worden. Dit kan bijdrage aan de levendigheid maar voornamelijk ook aan het ontmoeten van de community en het aspect Healthy Ageing. Voor de kennisinstellingen is Healthy Ageing een speerpunt. Het is een driver van onderzoek en onderwijs, maar zichtbaar van het thema op de locaties ontbreekt.  #“practice what you preach”. 

Challenge 
Vind een manier en plek waardoor sporten in de openbare ruimte voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk is,.

Criteria

 • Fun
 • Laagdrempelig
 • Innovatief
 • Toegankelijk
 • (Koppeling ICT/E-health/data)
 • Toepasbaar op beide campus locaties

Linkje overzichtskaarten locaties en bouwkaart Zernike Campus: https://campus.groningen.nl/contact/downloads

Challenge bewegen en sporten in openbare ruimte
Challenge Parkeren - Wayfinding

Achtergrond  
Op Zernike Campus vinden veel ontwikkelingen plaats. Ten aanzien van parkeren zorgt dat op korte termijn (13 april) ervoor dat er ca 100 parkeerplaatsen wegvallen op P3 door tijdelijke huisvesting van de Hanzehogeschool Groningen. Door wegvallen van parkeerplaatsen en door verandering in gebruikers (RUG neemt contractueel 150 plekken terug op P4 na zomer i.v.m. noodzaak voor bouw Feringa Building)  zorgt dit voor een probleem van 250 plekken. Deze zijn fysiek op te lossen door inzet van de P&R locatie waar ruimte is. De bezetting campus totaal is op dit moment 85% exclusief P&R Reitdiep en 78% inclusief P&R Reitdiep. Indien parkeerplaats De Deimten (P5) verkocht wordt als kavel zal dit een tekort opleveren voor de campus van 230 plaatsen. Bedrijven ervaren zelf overlast en problemen en realiseren daarom slagbomen. Daarnaast zorgen de werkzaamheden van de ringweg voor een andere manier van benadering van auto gebruik. Om campus bereikbaar te houden vergt dit een gezamenlijke oplossing. 

Bereikbaarheid is een steeds lastiger item. Out of the box denken is belangrijk. Hoe kunnen we meegaan met de innovatie? Een goede gastvrije routing draag hier aan bij. Een manier waarop auto’s op een goede manier worden verdeeld en zodat bezoekers eenvoudig kunnen parkeren vlakbij waar ze moeten zijn ontbreekt op dit moment.

Challenge  
Kom met en slimme oplossing waardoor het voor een bezoeker eenvoudig is om een parkeerplaats te vinden.

Criteria

 • Voor iedereen bruikbaar
 • SMART oplossing
 • innovatief

Overzichtskaart Campus: https://campus.groningen.nl/contact/downloads

Challenge Parkeren - Wayfinding

Challenge accepted?

Ga jij de uitdaging aan? Kijk dan snel op deze site en schrijf je in voor 2 juli 2018!