Campus Groningen 2019 geheel rookvrij? › Campus Groningen

Campus Groningen 2019 geheel rookvrij?

Campus Groningen 2019 geheel rookvrij?

Campus Groningen 2019 geheel rookvrij?

di, 5 december 2017

Groningen heeft de ambitie uitgesproken om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden, een goede zet op weg naar gezond ouder worden! Op de Healthy Ageing Campus is het UMCG per 1 januari 2019 rookvrij. Goed voorbeeld doet volgen: zowel binnen de Rijksuniversiteit Groningen als de Hanzehogeschool Groningen leeft de ambitie om rookvrij te worden.

Bovenstaande organisaties hebben de samenwerking gezocht met de nationale Alliantie Nederland Rookvrij. De Alliantie Nederland Rookvrij is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die als doel hebben om er samen voor te zorgen dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.

 

Bedrijven, join the healthy movement!

Graag wil Campus Groningen ook de bedrijven op de Healthy Ageing Campus en op de Zernike Campus oproepen, om zich aan te sluiten bij deze gezonde ambitie. Door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat de sigaret uit het openbare leven op de Campus verdwijnt. Wilt u zich als ondernemer aansluiten en meer informatie hebben over Groningen Rookvrij? Neem dan contact op met Marlies Schipperheijn van Campus Groningen (via marlies@campusgroningen.nl).

Ambitieposter Hanzehogeschool Rookvrij
Ambitieposter Hanzehogeschool Rookvrij

"We moeten toe naar een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen volwassenen zien roken. Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner.”

Achtergrond Groningen Rookvrij

De ambitie te komen tot een Rookvrije Generatie is onderdeel van de "Gezonde Stad"-aanpak in gemeente Groningen. De "Gezonde Stad"-aanpak  wil bewoners verleiden tot gezond(er) gedrag. Roken hoort daar niet bij. Met name niet in het bijzijn van kinderen.

Inmiddels zijn 24 organisaties bestuurlijk en uitvoerend aangesloten en maakt dit collectief mooie stappen voorwaarts. Samen zetten ze in op het veranderen van de moraal: er wordt niet meer gerookt in het bijzijn van kinderen. O.a. de gemeente Groningen, het UMCG, FC Groningen, Hanzehogeschool Groningen, het Martini Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit Groningen, Verslavingszorg Noord Nederland, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, SKSG, Kids First, en Menzis zijn collectief op weg naar een rookvrije generatie. Het is uniek dat binnen een regio in Nederland organisaties zo collectief de handen ineen slaan om dit doel te bereiken.
 

Bron en meer informatie: Alliantie Nederland Rookvrij en  Dagblad van het Noorden, en NOS.