Ban Ki-moon opent Global Center op Zernike Campus › Campus Groningen

Ban Ki-moon opent Global Center on Adaptation op Zernike Campus Groningen

Ban Ki-moon opent Global Center op Zernike Campus

Ban Ki-moon opent Global Center on Adaptation op Zernike Campus Groningen

do, 18 oktober 2018

De 8e secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, opende op woensdag 17 oktober 2018 de Groningse vestiging van het Global Center on Adaptation op Zernike Campus Groningen, waarbij hij nadruk legde op de rijke historie en de plaatselijke kennis van klimaataanpassing in de provincie. De komst van het Global Center is een prachtige verrijking van het energie-ecosysteem op Campus Groningen.

Global Center on Adaptation

Het Global Center on Adaptation is opgericht om landen wereldwijd te adviseren hoe ze op de beste manier kunnen omgaan met klimaatverandering. Samen met Rotterdam legde Groningen vorig jaar het beste plan op tafel om het Global Center te huisvesten. De ligging van Groningen, de al bestaande kennis en bedrijvigheid op het gebied van energie en klimaat en het internationale speelveld waar Groningse onderzoekers zich in bevinden, speelden een belangrijke rol in de keuze voor Groningen. Bovendien kan het centrum zich in de Energy Academy Europe vestigen: het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. De gemeente Groningen werkte voor het plan intensief samen met de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit.

Complete transformatie

“Ons aanpassen aan het klimaat vraagt een complete transformatie van beleid, programma’s en projecten, zowel hij overheden, de private sector en burgers. Dit is nodig voor het welzijn van de mensheid. De expertise en middelen in Groningen zijn van groot belang en helpen ons om dit belangrijke doel te behalen”, aldus Ban Ki-moon. Samen met Bill Gates en Kristalina Georgieva, geeft Ban-Ki moon tevens leiding aan de Global Commission on Adaptation; een initiatief van 17 landen dat werd geïntroduceerd op 16 oktober en waarin 28 commissarissen van over de hele wereld zitting hebben. De commissie wil klimaatadaptatie versnellen door zichtbaarheid van de noodzaak te vergroten.

Samenwerken

Dr. Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center, zegt: “We werken samen met experts en organisaties uit de hele wereld. Door overheden, de private sector, burgers, intergourvermentele organisaties en kennisinstellingen samen te brengen kunnen we de obstakels die de adaptatie vertragen adresseren en innovatieve oplossingen benadrukken. We zijn erg verheugd om onze partners in Groningen bij deze missie te betrekken.” Bij de openingsceremonie in Groningen kondigde Verkooijen een nieuw Young Leaders-programma aan. Dit programma biedt kansen aan getalenteerde studenten om betrokken te zijn bij en een bijdrage te leveren aan het werk van het Global Center, vooral om baanbrekende acties verder te brengen.

“Ons aanpassen aan het klimaat vraagt een complete transformatie van beleid, programma’s en projecten, zowel hij overheden, de private sector en burgers. Dit is nodig voor het welzijn van de mensheid. De expertise en middelen in Groningen zijn van groot belang en helpen ons om dit belangrijke doel te behalen."

Samenbrengen van kennis

Wereldwijd worden grote gebieden bedreigd door overstromingen en tegelijkertijd kampen veel regio’s door droogte met een watertekort. Langdurige periodes van hitte zullen in de toekomst vaker een probleem vormen voor bijvoorbeeld de infrastructuur en de energievoorziening. Het Global Center zal een breed wereldwijd netwerk van partners samenbrengen, waaronder internationale kennisinstituten, bedrijven, belangenorganisaties, lokale en nationale overheden en de financiële sector. Door het samenbrengen van kennis op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw, kunnen straks nieuwe wegen, gebouwen en landbouwgebieden overal ter wereld veerkrachtiger worden gemaakt tegen klimaatverandering.

Voorlopersrol

Met de opening van het klimaatadaptatiecentrum pakt Groningen officieel de voorlopersrol bij het realiseren van nationale en internationale doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie klimaatadaptatie. Het Global Center krijgt daarbij een duwtje in de rug van gemeente, provincie en kennisinstellingen. De Groningse partners kondigen aan dat zij iedere twee jaar een klimaat-biënnale organiseren waarin internationale voorbeelden over klimaatadaptatie en energietransitie worden geëxposeerd.

Peter den Oudsten, burgemeester van Groningen zegt: “Het voelt voor mij heel natuurlijk dat Groningen de vestigingsplaats is van het klimaatadaptatiecentrum. Niet voor niets staat Groningen bekend als de plek in Nederland waar duurzaamheid en creativiteit hand in hand gaan. Groningen is een internationale stad en is daarmee aantrekkelijk voor velen: jong, vitaal, creatief, innovatief en multicultureel. Dankzij de meer dan vijftigduizend studenten - onze nieuwe generatie - is Groningen niet alleen de jongste, maar ook de slimste stad van Nederland.”

Bron artikel: ww.rug.nl
Afbeelding: New Energy Coalition