Antibiotica resistentie; samenwerken aan een oplossing › Campus Groningen

Antibiotica resistentie; samenwerken aan een oplossing

Antibiotica resistentie; samenwerken aan een oplossing

Antibiotica resistentie; samenwerken aan een oplossing

di, 6 februari 2018

In 2050 is antibioticaresistentie mogelijk wereldwijd een grotere oorzaak van sterfte dan kanker. Een derde tot de helft van alle jongeren in de Nederlands-Duitse grensstreek krijgt jaarlijks een antibioticakuur. Resistentie is een groeiend en levensgevaarlijk probleem.

Momenteel wordt de samenleving geconfronteerd met steeds meer resistentie tegen bestaande antibiotica en onvoldoende ontwikkeling van nieuwe antibacteriële middelen. De farmaceutische industrie houdt zich steeds minder bezig met het ontwikkelen van nieuwe antibiotica, omdat dit economisch gezien niet interessant is.

Pleister op de wond

Resistentie tegen antibiotica is natuurlijk en een bekend feit. De toename ervan heeft tal van oorzaken. Het ontwikkelen van nieuwe en vooral slimme antibiotica om resistentie tegen te gaan is een goede ontwikkeling, maar is tegelijkertijd een ‘pleister op de wond’. Wellicht is het een illusie om te denken dat we antibiotica-resistentie de wereld uit krijgen. Wel kunnen we zorgen dat voor de mens gevaarlijke micro-organismen, die tegelijkertijd resistent zijn, zich niet verspreiden en dat infecties voor patiënten behandelbaar blijven. 

 

The impact of Campus Groningen; AgileBiotics highlighted

The impact of Campus Groningen; AgileBiotics highlighted

Antibiotica-resistentie is een maatschappelijk probleem én ik ben tot op het bot gedreven om hiervoor een duurzame oplossing te vinden.

Stimuleren van samenwerkingen
Aan de verspreiding van antibiotica-resistentie liggen talloze oorzaken ten grondslag. Om daar echt mee aan de slag te kunnen is grensoverstijgend samenwerken aan dit probleem van belang, aldus prof. dr. Alex Friedrich. 'Door de oorzaak van antibiotica-resistentie vanuit verschillende vakgebieden te onderzoeken, de handen ineen te slaan en een collectief beleid te vormen kunnen we in de toekomst veilige zorg bieden.'

Uitgelicht
Een voorbeeld van een gezamenlijk onderzoeksinitiatief in de strijd tegen antibiotica-resistentie is het Center for Sustainable Antimicrobials (CeSAM). CeSAM verbind meer dan 40 internationaal erkende wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het overkoepelende doel van dit gezamenlijke onderzoeksinitiatief is het doen van fundamenteel en translationeel onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, diagnose methodieken en antimicrobiële therapieën. Waarbij de nadruk ligt op het aanpakken van resistente bacteriestammen, terwijl ook wordt gewerkt aan het voorkomen en verspreiden van antimicrobiële resistentie.

Bron: Dagblad van het Noorden
Opiniestuk Prof. dr. Alex Friedrich.