Aletta Jacobs School of Public Health start 15 maart › Campus Groningen

Aletta Jacobs School of Public Health van start op 15 maart 2018

Aletta Jacobs School of Public Health start 15 maart

Aletta Jacobs School of Public Health van start op 15 maart 2018

do, 8 maart 2018

Op donderdag 15 maart wordt het officiële startschot gegeven voor de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) in Groningen. Het De AJSPH is opgericht door een multidisciplinair team van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Onderzoekers, faculteiten en partners van verschillende disciplines hebben zich al aan de netwerkorganisatie verbonden, dat initiatieven op het gebied van gezond ouder worden bij elkaar brengt.

Healthy Ageing

Healthy Ageing is de afgelopen tien jaar door UMCG, RUG en partners op de kaart gezet als expertisegebied van Noord-Nederland. Vanuit het Healthy Ageing gedachtegoed hebben verschillende instituten op eigen wijze invulling gegeven en bijgedragen aan (wetenschappelijk) onderzoek naar gezond ouder worden. Hoewel het een goede zaak is dat veel disciplines zich inzetten voor gezond ouder worden, is er sprake van een grote mate van versnippering. Om het concept verder te brengen, wordt de Aletta Jacobs School of Public Health de verbindende factor van alle initiatieven die in Noord-Nederland ontstaan: een overkoepelende loketfunctie waar vraag en aanbod naar en van hulp samenkomen. Dit betekent dat er ook intensief samengewerkt gaat worden met bedrijfsleven en zorgverzekeraars.

Samen meer gezonde jaren

Wetenschappelijk directeur van AJSPH is dr. Jochen Mierau: “Denken door te doen; samen meer gezonde jaren!, is ons adagium. Het is onze gezamenlijke droom om door krachten te bundelen een gezondere wereld te realiseren. Door middel van onderzoek waarmee nieuwe kennis wordt ontwikkeld, maar ook advieswerk, waardoor de ontwikkelde kennis wordt toegepast in de praktijk, en natuurlijk onderwijs. We willen de Aletta’s van de toekomst opleiden die daadwerkelijk het verschil kunnen maken.”

De Aletta Jacobs School of Public Health heeft de ambitie om wereldwijd impact te creëren. Dat gebeurt door samenwerking aan te gaan met nationale en internationale initiatieven op het gebied van Healthy Ageing. De thema’s die binnen de School centraal staan - Resilience, Sustainability, Justice, Capability en Participation – fungeren als focusgebieden waarop de school zich richt. Mierau: “Voor iedere waarde stellen we een ‘trekker’ aan, die voor dat specifieke gebied als boegbeeld fungeert. Daarmee maken we het heel persoonlijk.”

Feestelijke start op 15 maart

Eenieder die werkzaam is in volksgezondheid en Healthy Ageing is van harte uitgenodigd om op 15 maart a.s. de feestelijke start van de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen bij te wonen in de Aletta Jacobshal op Zernike Campus. De middag is bedoeld om onderzoekers, partners en geïnteresseerden aan elkaar te binden en de school vanuit de verschillende perspectieven te belichten. Meer informatie over het evenement vindt u op www.rug.nl/aletta.

Bron artikel: rug.nl

Jochen Mierau
Jochen Mierau

"We willen de Aletta’s van de toekomst opleiden die daadwerkelijk het verschil kunnen maken"