Bouwwerkzaamheden aan de Kadijk › Campus Groningen

Bouwwerkzaamheden aan de Kadijk

Bouwwerkzaamheden aan de Kadijk

Bouwwerkzaamheden aan de Kadijk

ma, 27 maart 2017

De ontwikkelingen op de Zernike Campus gaan razendsnel! Er is vandaag al een start gemaakt met het grondwerk voor de nieuwe ondernemersfaciliteit die geplaatst wordt aan de Kadijk. Deze nieuwe faciliteit zal met hergebruikte, flexibele huisvestingsunits worden gebouwd, voorzien van Campusuitstraling. Deze units zijn eerder gebruikt op het Ebbingekwartier. Lees hier meer over de planning van deze bouwwerkzaamheden aan de Kadijk.

Fundering

Van 27 maart wordt er circa 2,5 week gewerkt aan de fundering voor deze start-up faciliteit. Deze fundering wordt vervaardigd met stalen buispalen. Dit is geen reguliere heimethode; deze buizen worden met korte zachte klappen de grond ingeslagen. Dit alles valt binnen de gebruikelijke geluidsnormen. Ook verwachten we geen verkeershinder door de bouwwerkzaamheden.

Plaatsing en afbouw

Tussen medio april en medio mei worden de units waar de ondernemersfaciliteit in komt, geplaatst en afgebouwd. Een van de eerste huurders zal Cube050 zijn.

Oplevering en parkeerplaatsen

Medio mei zal deze nieuwe faciliteit opgeleverd worden. Er is onderzoek gedaan naar de benodigde parkeerplekken. De gebruikers zijn gelieerd aan de Hanzehogeschool en de RUG en zullen daarom moeten parkeren op het nabijgelegen P3. Voor bezoekers worden meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd naast de faciliteit zelf.

We houden u hier en via #CampusBereikbaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Vragen? Neem dan gerust contact op met campuscoördinator Annet de Vree (annet@zernikecampusgroningen.nl of telefonisch 06-1102 3965).