Zernike Advanced Processing (ZAP) › Campus Groningen

Zernike Advanced Processing (ZAP)

Zernike Campus

Zernike Advanced Processing (ZAP)

De Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit is een semi-industriële omgeving waar kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen werken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. Ondernemers kunnen bij ZAP terecht met onderzoeksvragen en wij maken graag gebruik van de ervaring van ondernemers om nieuwe biobased producten naar de markt te brengen of (chemische) processen te verduurzamen. Hiermee draagt ZAP bij aan de bouw van een stevige regio en een sterkere internationale positie.

Biomassa

Binnen ZAP wordt gewerkt met resten van biomassa. Voorbeelden van biomassa zijn suikerbieten, aardappelen, gras, snoeimateriaal, lupine, hennep en meer. Biomassa wordt, door verbranding, gebruikt als opwekker van energie. Een nadeel hiervan is dat de biomassa zo onvoldoende oplevert. Onderzoek in ZAP richt zich op het verwaarden van biomassa. Met andere woorden, met welke toepassing leveren de componenten uit de biomassa het meest op. Grondstoffen uit biomassa worden verwerkt in materialen of gebruikt in de farmaceutische industrie, cosmetica, nutraceutica en kleding industrie. Een mooi regionaal voorbeeld is het verwaarden van garnalendoppen.

Innovatieve leer- en werkomgeving

Drie onderwijs-/kennis-instellingen hebben de handen ineengeslagen om samen met het bedrijfsleven de unieke faciliteit op te richten: Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort College en Rijksuniversiteit Groningen. In ZAP wordt onderwijs, onderzoek en mogelijkheid tot demonstratie gecombineerd.

 

Hanze UAS | Research | Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

Hanze UAS | Research | Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

Interesse?

Interesse of meer informatie? Neem dan contact op met ZAP:

M: info@zapgroningen.nl
T: +31 (50) 595 22 55

ZAP interieur
ZAP interieur