Zernike Advanced Processing › Campus Groningen

Zernike Advanced Processing

Zernike Campus

Zernike Advanced Processing

De ZAP faciliteit vult een ‘gat’ dat is ontstaan in Noord-Nederland: de link tussen lab- en productieschaal. Hierdoor fungeert het als proeftuin en vliegwiel voor verwaarding van biomassa en het efficiënter en effectiever laten verlopen van de bijbehorende processen. De ZAP faciliteit biedt kennisinstellingen, MKB en  grootbedrijven de infrastructuur om krachtig samen te werken aan innovatief onderzoek en onderwijsvernieuwing.

Door de nauwe verbinding met het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen dient de ZAP faciliteit als innovatieve leer-werkomgeving. Bedrijven, docent-onderzoekers en studenten werken gezamenlijk aan onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven. Onderzoeksthema’s waar nu met bedrijven projectplannen voor worden uitgewerkt zijn:

  • Bioconversie (voor een groene chemie);
  • Bioraffinage met een focus op groene extractie en Smart Processing.

Hanze UAS | Research | Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility

Hanze UAS | Research | Biobased Economy | Zernike Advanced Processing (ZAP) Facility