Innolab Agrifood › Campus Groningen

Innolab Agrifood

Zernike Campus

Innolab Agrifood

Innolab Agrifood stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Het biedt labfaciliteiten, maar ook business support onder andere op het gebied van business development, strategie, intellectueel eigendom en patentering. Dit Innolab biedt mogelijkheden voor studenten en innovators om eigen initiatieven verder te ontwikkelen. Het Innolab Agrifood is gevestigd in het Innovatiecentrum van Avebe.