Energy Transition Center (EnTranCe) › Campus Groningen

Energy Transition Center (EnTranCe)

Zernike Campus

Energy Transition Center (EnTranCe)

De Energy Transition Center (EnTranCe) is de hotspot voor toegepaste wetenschappen voor bedrijfsinnovaties. Sinds oktober 2015 worden de nieuwste duurzame energietechnologieën getest in deze energie innovatiewerkplaats. Het bevat een lab met faciliteiten, technologie en het best mogelijke netwerk om plannen voor energieproducten- en diensten te ontwikkelen voor de markt.

Meer dan technologie

EnTranCe biedt veel meer dan technologie: innovaties zijn direct gelinkt aan de bestaande en toekomstige markt. Start-ups hebben hierdoor de mogelijkheid om hun business modellen uit te breiden met behulp van deskundigen uit de sectoren onderwijs en bedrijfsleven (bijvoorbeeld juristen, economen, marketing en financiële experts, bedrijfskundigen en gedragswetenschappers). Goede ideeën worden direct vertaald in succesvolle product-marktcombinaties.

EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Energy Academy Europe. Het is een toegankelijke organisatie waar studenten vanuit de kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie binnen de energie-industrie.

Interesse?

Interesse of graag meer informatie? Neem dan contact op met EnTranCe:

T: +31 (0) 50 595 6500
M: info@en-tran-ce.org
W: www.en-tran-ce.org

EnTranCe is onderdeel van de New Energy Coalition www.newenergycoalition.org

Bezoek- en postadres

Zernikelaan 17
9747 AA Groningen
Nederland 
(i.v.m. navigatiesystemen: EnTranCe is gevestigd tegenover het Data Hotel, Zernikelaan 16)