Energy Transition Center (EnTranCe) › Campus Groningen

Energy Transition Center (EnTranCe)

Zernike Campus

Energy Transition Center (EnTranCe)

De Energy Transition Center (EnTranCe) is sinds oktober 2015 gevestigd op de Zernike Campus. Het is een energie innovatiewerkplaats waar nieuwe duurzame energietechnologieën worden getest. EnTranCe is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Energy Academy Europe. Het is een toegankelijke organisatie waar studenten vanuit de kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven werken aan innovatie binnen de energie-industrie.

EnTranCe biedt veel meer dan technologie: innovaties zijn direct gelinkt aan de bestaande en toekomstige markt. Start-ups hebben hierdoor de mogelijkheid om hun business modellen uit te breiden met behulp van deskundigen uit de sectoren onderwijs en bedrijfsleven (bijvoorbeeld juristen, economen, marketing en financiële experts, bedrijfskundigen en gedragswetenschappers). Goede ideeën worden direct vertaald in succesvolle product-marktcombinaties.