Vestigen op de Campus › Campus Groningen

Broedplaatsen, labruimte, werkplekken en bouwkavels

Vestigen op de Campus

 

Vestigen op Campus Groningen

 

Groningers waren door de eeuwen heen vaak op elkaar aangewezen. En hoewel de verbindingen met de rest van de wereld inmiddels uitstekend zijn, is die mentaliteit gebleven. Onderzoek en ondernemerschap kenmerkt zich in Groningen door samenwerking en het zoeken van praktische oplossingen.
Op Campus Groningen is het "triple helix" model van samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen dan ook gemeengoed. Door samen op te trekken is een hecht valorisatieklimaat ontstaan. Dit zorgt voor nieuwe innovaties binnen de kennisvelden. Campus Groningen heeft veel ervaring opgebouwd met het opzetten van samenwerkingsverbanden, zowel in de publieke als de private sector.
 

 

Broedplaatsen, labruimte, werkplekken en bouwkavels

Wilt u ook deel uitmaken van het Campus Groningen ecosysteem? Bent u op zoek naar een broedplaats, labruimte of werkplek? Uw R&D dicht bij de kennisinstellingen gevestigd hebben om samen nog innovatiever te kunnen zijn? De Campus biedt verschillende mogelijkheden en gaat graag in gesprek om een op maat oplossing te vinden in deze potentiele nieuwe samenwerking.  Hieronder vindt u een eerste overzicht van potentiele landingsplekken op de campus. Heeft ie een specifieke vraag m.b.t. huisvesting, de mogelijkheden, heeft u meer informatie nodig, schroom niet even contact op te nemen.