RUG Holding › Campus Groningen

RUG Holding

De Rijksuniversiteit Groningen is een broedplaats van jonge talenten. Geregeld ontstaan er ideeën voor kansrijke commerciële toepassingen. De weg van briljant idee naar bloeiend bedrijf is echter lang en moeilijk. De RUG Houdstermaatschappij (RHM) ondersteunt wetenschappers in het proces een bedrijf te starten.

Support

De RHM brengt daarom kennis, ervaring en een veelzijdig regionaal bedrijvennetwerk binnen het bereik van kansrijke jonge bedrijven. De RHM is in 1996 opgericht om kennisintensieve bedrijven te starten vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om inhoud te geven aan het exploiteren van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Sinds de oprichting zijn ca 50 bedrijven gestart. Bijna al deze bedrijven zijn spin-offs vanuit de RUG. Investeren en deelnemen in het kapitaal wordt getracht onder te brengen bij daartoe geëigende marktpartijen.

De Houdstermaatschappij beheert de portefeuille die is ontstaan door investeringen uit het Kennis Conversie Fonds B.V. (KCF). Onder de button Deelnemingen vindt u ook de beschrijvingen en links naar de bedrijven waarin door KCF is deelgenomen.

Het KCF is medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ Kompas. De Houdstermaatschappij beheert tevens de portefeuille die is ontstaan dankzij investeringen door Noord Tech Venture C.V. (NTV). NTV heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden over het fonds en de deelnemingen. (www.noordtechventure.nl)