NOM Finance › Campus Groningen

NOM Finance

NOM Finance

NOM Finance wil bedrijven laten groeien. Ze doet dat door financiering te verstrekken aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. Deze financiering wordt verstrekt aan zowel startende bedrijven als aan bedrijven die willen groeien of een overname willen doen. De financiële betrokkenheid is altijd voor een bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst elders geïnvesteerd.

Snelle winst is geen doel, een actieve partner zijn en een bedrijfsspecifieke aanpak wel. NOM Finance biedt naast kapitaal ook denkkracht, advies en begeleiding met als doel: groei van omzet, winst en duurzame werkgelegenheid. NOM Finance heeft circa € 90 miljoen aan financiering uitstaan bij bijna 100 ondernemingen.

Wellicht is de NOM Finance ook uw toekomstige financier? Via de website van de NOM kunt u de NOM Financieringscheck doen.  Na het beantwoorden van slechts zeven vragen weet u of u in aanmerking kunt komen voor een passende financiering voor uw bedrijf en of een gesprek met een van de investment managers zinvol is.

Geld groeit helaas niet aan een boom