Nextgen Ventures › Campus Groningen

Nextgen Ventures

Nextgen Ventures

Investeren in de nieuwe gezondheidszorg van morgen


De snelle demografische, sociale en economische ontwikkelingen in de samenleving vragen om veranderingen in de gezondheidszorg. Transformatie naar integrale, persoonlijke, op kennis gebaseerde en op uitkomsten georiënteerde gezondheid en zorg is nodig voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De mogelijkheden hiervoor zijn, onder andere door technologische ontwikkelingen, groter dan ooit. NextGen Ventures investeert in innovatieve technologieën die werkelijk bijdragen aan deze ontwikkeling.
Ze ondersteunen de implementatie van IT en medtech oplossingen die meerwaarde opleveren voor mensen, patiënten en professionals.

 

Kader


NextGen Ventures investeert in kennisintensieve ondernemingen die een verandering teweegbrengen binnen de gezondheidszorg, bij voorkeur potentiele doorbraakinnovaties die de ideeën fase voorbij zijn en waarbij gewerkt wordt aan een marktpositie. Het fonds neemt bij voorkeur een significant minderheidsbelang in bedrijven met een sterk management.

Nextgen Ventures investeert maximaal € 1,5 miljoen per portfoliobedrijf. Initiële investeringen bedragen minimaal € 100 duizend en gemiddeld circa € 400.000. Nextgen Ventures heeft de voorkeur voor een investeringsstrategie waarbij haar investeringen worden gespreid over meerdere investeringsrondes.