Ir.G.J. Smid Fonds › Campus Groningen

Ir.G.J. Smid Fonds

Ir.G.J. Smid Fonds

De statutaire doelstelling van het Ir. G.J. Smid fonds vormt een weergave van dit uitgangspunt: de stichting heeft ten doel het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen op industrieel en ambachtelijk gebied, zulks ter bevordering en verbetering van bedrijfsmatige activiteiten en van werkgelegenheid in de Noord Nederlandse regio, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Bij de uitvoering van de strategie van het fonds wordt dit uitgangspunt / deze doelstelling als randvoorwaarde gerespecteerd.

De doelgroep van het Ir.G.J. Smid Fonds wordt gevormd door ondernemingen met een innovatief karakter. Zij dienen te zijn gevestigd in Noord Nederland en hun bedrijvigheid in die regio te ontplooien ter bevordering van de werkgelegenheid aldaar.

Foto: De "Kidney-assist", product van Organ Assist; een van de deelnemingen van het Ir.G.J. Smid Fonds.