Investeringsfonds Groningen (IFG) › Campus Groningen

Investeringsfonds Groningen (IFG)

Investeringsfonds Groningen (IFG)

De provincie Groningen barst van de dynamiek, het ondernemerstalent en innovatiedrang. Iedere dag ontstaan er nieuwe, kansrijke bedrijven. Ondernemers en investeerders werken veel en vaak samen om de slagingskans van deze bedrijven te vergroten. Daarmee leveren zij een belangrijke economische  en maatschappelijke bijdrage aan de groei in deze regio. Naast startende ondernemers kennen we hier ook veel ondernemerservaring. Deze wordt al op veel gebieden ingezet en is van uitermate belang voor bestaande en startende bedrijven.

De Provincie Groningen wil het vermogen tot innovatie verder vergroten en de structuur van de Groningse economie versterken. Daartoe heeft zij het Investeringsfonds Groningen (IFG) opgericht. Het IFG neemt deel in andere investeringsfondsen en ondersteunt daarmee dus Groningse fondsen. In de praktijk houdt dit in dat er wordt samengewerkt met andere investeerders waarmee nieuwe fondsen worden gerealiseerd. Vanuit een dergelijk nieuw fonds vinden investeringen plaats in innovatieve MKB bedrijven in de provincie Groningen.

Het IFG in het kort:

  • de doelfondsen investeren in innovatieve MKB bedrijven in de provincie Groningen;
  • het IFG heeft een revolverend karakter, aan iedere propositie ligt een rendementsdoelstelling ten grondslag;
  • ieder (beoogd) fonds  heeft een eigen focus, maar concentreert zich op innovatieve MKB-ondernemingen;
  • het IFG investeert maximaal € 7.500.000,– per nieuw op te richten fonds;
  • het IFG neemt maximaal 49,9% van de aandelen in het fonds;
  • aan de fondsstructuur worden eisen gesteld, deze kunnen in een kennismakingsgesprek verder uiteen worden gezet;
  • het IFG wordt uitgevoerd door NV NOM. NOM heeft meer dan 40 jaar ervaring met het succesvol plegen van investeringen.

Wat is het Investeringsfonds Groningen?