Economic Board Groningen › Campus Groningen

Economic Board Groningen (EBG)

Economic Board Groningen

De Provincie Groningen en de NAM hebben in 2014 € 97,5 miljoen uitgetrokken om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven. Om dit bedrag op een goede en verantwoorde manier te besteden is de Economic Board Groningen (EBG) opgericht.

Het programma van EBG heeft een totale looptijd van vijf jaar (2014 – 2018). EBG gaat niet zelf voor groei zorgen, maar anderen in de gelegenheid stellen plannen te realiseren die de economie in de regio kunnen versterken. Tot 2018 gaat EBG vooral investeren in:

  • De kwaliteit van het menselijk kapitaal
  • De kwaliteit van ondernemerschap
  • Een goed financieringsklimaat
  • Verbetering van de digitale bereikbaarheid
  • Versterking van krachtige sectoren, clusters en bedrijvennetwerken