Carduso Capital › Campus Groningen

Carduso Capital

Carduso Capital

Carduso Capital participeert in technologie-bedrijven die bij voorkeur gebaseerd zijn op kennis die in het Groningse wetenschapscluster in en rondom de Rijksuniversiteit (RUG) en het Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG) sterk vertegenwoordigd of daaruit afkomstig is.

Carduso Capital investeert in de innovatieve technologie bedrijven die sterke technologische banden hebben met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kennisinstellingen binnen haar netwerk. Onze investeringen kunnen zowel vroege fase spin-offs en start-ups zijn, als ook gevestigde bedrijven die willen expanderen op basis van technologische know-how, research en samenwerkingen van en met bovenstaande instituten.

Carduso steunt initiatieven binnen de thema's van de RUG/UMCG: Life Sciences / Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society en streven naar lange termijn samenwerking met de bedrijven waarin wij investeren. Om het succes te ondersteunen willen ze, indien nodig, meerdere investeringsrondes financieren, alleen of samen met andere investeerders. Waar ze kunnen, helpen ze de ondernemers actief bij het realiseren van de plannen en het streven naar een aantrekkelijk rendement voor alle betrokkenen inclusief de investeerders in Carduso.

Carduso investeert in innovatieve bedrijven gevestigd in de regio Groningen met producten en diensten die voldoen aan duidelijke onvervulde behoeften die makkelijk te begrijpen zijn op basis van realistische aannames, planning en scenario's. Uitvindingen van beginnende bedrijven, start-ups en universitaire spin-offs hebben een proof of concept afgerond en bij voorkeur een werkend prototype en zicht op toetreding tot een commerciële markt.

De investeringsomvang van Carduso Capital is afhankelijk van de fase waarin de onderneming zich bevindt, maar kent een minimum van €100K en een maximum van in totaal €5.000K per investering.

Mensen zijn essentieel voor het succes van de onderneming. Werknemers, initiators en management van de bedrijven waarin wij investeren zijn hooggekwalificeerde top professionals die bereid zijn zich contractueel voor een lange termijn te binden aan het bedrijf, ook in moeilijke tijden omdat deze avonturen nooit een rechte weg zijn naar succes