Center of Entrepreneurship Value050 › Campus Groningen

Center of Entrepreneurship Value050

Center of Entrepreneurship Value050

Het Groningen Center of Entrepreneurship Value050 is in  stimuleert valorisatie door het ontwikkelen en ondersteunen van ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs. Value050 werkt samen met onder meer regionale en landelijke overheden, het regionale MKB, de kenniscentra van universiteit en noordelijke hogescholen, ROC's, Entreprenasium en IBC.

Binnen de Hanzehogeschool Groningen werkt Value050 samen met de schools en met het Centrum voor Ondernemerschap. Value050 biedt studenten, docenten en management van de kennisinstellingen en ondernemers in het MKB, 'state of the art' programma's, instrumenten en faciliteiten voor valorisatie, innovatie cocreatie en ondernemerschap. Zo kunnen bijvoorbeeld startende (student)ondernemers ondernemen tussen jonge succesvolle ondernemers in Incubator Cube050. Meer informatie over het CVO Groningen en GCE Value050: www.value050.nl.​

 

Wij werken aan en voor: innovatie. valorisatie. ondernemerschap. startups met impact.

Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap

Value050 is actief binnen het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen van de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit en UMC Groningen.

Het Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap beoogt een sterke impuls te geven aan de regionale economie en is actief op de hoofdlijnen:

  • publiek-private samenwerking
  • screening en scouting van kennis
  • ondernemerschapsonderwijs en ondersteuning van startende ondernemers