V.O. Patents & Trademarks › Campus Groningen

V.O. Patents & Trademarks

V.O. Patents & Trademarks

V.O. ondersteunt bij het opbouwen en succesvol beheren van uw intellectuele eigendomsrechten. Vaak gaat het hierbij om het herkennen van potentieel waardevolle kennis en het opzetten en handhaven van een effectief octrooibeleid en octrooiportefeuillebeheer. We stellen octrooiaanvragen op, faciliteren het proces om uitvindingen (intern) aan te melden en af te handelen en denken mee over het vermarkten van uitvindingen. Hierdoor worden aanvragen efficiënt afgehandeld en nieuwe uitvindingen op de juiste wijze en op het juiste moment beschermd en benut.

V.O. begeleidt en adviseert (start-up) bedrijven bij het optimaliseren van de positie van hun intellectueel eigendom die aansluit bij de strategie van het bedrijf. Wij bieden daarnaast ondersteuning bij het opbouwen en met succes beheren van een gezonde intellectueel eigendomsportefeuille. We nemen de regie over alle octrooitechnische en juridische formaliteiten die anders veel tijd kunnen kosten.

Advies en specialisme

V.O. onderhoudt al jarenlang een intensief contact met veel grote (zelfstandige) landelijke kennisinstituten. Hierdoor hebben we veel ervaring met het begeleiden van kennisinstituten en het op de juiste wijze beheren en beschermen van kennis. Met meer dan zestig octrooigemachtigden met een wetenschappelijke of onderzoeksachtergrond bestrijken we een breed scala aan hightech en wetenschappelijke disciplines. Zo werkt u altijd samen met gelijkgestemden die uw taal spreken. Ook hebben we specifieke procesdeskundigen in dienst die u begeleiden bij het succesvol beheren en beschermen van de kennis.

Ervaring met starters

In de opstartfase wordt de waarde van de onderneming voornamelijk bepaald door het management en de positie van het intellectueel eigendom. Een goede strategie op het gebied van intellectueel eigendom zorgt niet alleen voor de juiste bescherming van uw ideeën, maar is ook belangrijk bij de exploitatie hiervan. Denk hierbij aan de verkoop van uw idee of product aan een commerciële partij of een beursgang. V.O. ondersteunt en helpt keuzes maken die investeringen in het bedrijf mogelijk maken. Veel van onze experts waren zelf werkzaam binnen dit soort bedrijven of in de industrie. Hierdoor zijn we bekend met de problemen en uitdagingen die u tegenkomt en kunnen we ons gemakkelijk in uw situatie verplaatsen. Onze specialisten weten raad met alle (on)mogelijkheden waar u mee te maken kunt krijgen bij kennisbescherming. We kunnen de waarde van uw intellectueel eigendom beschermen op een manier die past bij uw bedrijf, ongeacht de ontwikkelingsfase waarin uw bedrijf zich bevindt.

dr. Annemiek Tepper
dr. Annemiek Tepper

Spreekuur maandagmiddag

Wilt u graag een keer snel een vraag stellen of hebt u behoefte aan advies? Kom dan vrijblijvend langs op het spreekuur van V.O. aan de Kadijk 4 op Zernike Campus, dat iedere maandagmiddag plaatsvindt. Nederlands en Europees Octrooigemachtigde dr. Annemiek Tepper kan u van IP-advies voorzien. Bel 050-3144288 voor meer info.