Life Cooperative › Campus Groningen

Life Cooperative

Community

Life Cooperative

Om de beleidsmakers van de regionale overheden en instellingen richting te geven, verenigt het MKB op het gebied van Life Science en Medische Technologie in het noordelijke deel van Nederland zich in de coöperatie genaamd Life Cooperative.

Oplossingen

De coöperatie ontwikkelt oplossingen om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. Collectieve training, gezamenlijke inkoop van laboratoriumapparatuur en materialen, gedeelde bezoeken aan internationale beurzen en congressen zijn een aantal van de huidige voorbeelden van efficiencymaatregelen.

Samen ontwikkelt de coöperatie onderzoeks-, ontwikkelings- en aanbodketens die resulteren in efficiënte innovaties, bijvoorbeeld in het gebied biomarker validatie, biomateriaal ontwikkelingen en 3D-imaging en printing.

"Ons doel is om Life Sciences in het noorden duurzaam te maken door de keten de komende jaren tussen de twintig en dertig procent te laten groeien. Dat is een fors percentage, maar het geeft aan waar we naar toe willen. Wij geloven dat het kan, we zijn al uniek in Nederland en werken wereldwijd.”