Elkander › Campus Groningen

Elkander

Elkander

Webspecialist Elkander bouwt en onderhoudt digitale informatieloketten voor meer dan 100 gemeenten in Nederland. Elkander maakt onder andere de website Jalp en de sociale kaart Invis.

Jalp

Jalp is het digitale loket van Elkander. Jalp is een informatieve website voor iedereen die vragen heeft over:

  • de wet maatschappelijke ondersteuning
  • zorg
  • opvoeden
  • werk en inkomen

 

Invis

Een sociale kaart is een database met gegevens en aanbod van organisaties. De sociale kaart die wij bouwen en beheren heet Invis.

Voorbeelden

Gemeenten gebruiken Jalp en Invis om inwoners te informeren. Een paar voorbeelden:

Overzicht van alle gemeenten met Jalp op Jalp.nl

Overzicht van alle gemeenten met Invis